City, University of London | Integral

City, University of London

Londër

Po

Po

Po

Po

City, University of London

City, University of London është një universitet kryesor global i bazuar në zemrën e një prej qyteteve më të gjallë në botë. City, University of London është i përkushtuar ndaj përsosmërisë akademike dhe i përqendruar në biznes dhe profesione.

Për mbi 125 vjet, City ka përdorur arsimin, kërkimin dhe ndërmarrjen për të transformuar jetën e studentëve të tij, komunitetit dhe botës. Është anëtar i Universitetit të Londrës që nga viti 2016 dhe është vlerësuar me medalje argjendi në Kornizën e Ekselencës Mësimore 2017.

Universiteti është i ndarë në pesë shkolla akademike:

 • Shkolla e Arteve dhe Shkencave Sociale
 • Shkolla e Biznesit (më parë Cass)
 • Shkolla e Shkencave të Shëndetit
 • Shkolla Juridike e Qytetit
 • Shkolla e Matematikës, Shkencave Kompjuterike dhe Inxhinierisë

City, University of London ofron të gjitha përfitimet që studentët presin nga një universitet në Londër, lidhje të forta me biznesin dhe industrinë për zhvillimin e karrierës, një komunitet gjithëpërfshirës dhe të ndryshëm nga e gjithë bota, dhe mundësi të pakonkurueshme për sport, kulturë dhe argëtim.

I cilësuar si universiteti më i gjelbër në Londër (League and University Planet University League 2019), City është brenda 200 universiteteve më të mirë në botë për përkushtim ndaj Qëllimeve të Qëndrueshme Globale të KB dhe renditet i 3-ti në Londër për kënaqësinë e studentëve (Complete University Guide 2020).

I angazhuar për krijimin e një trupi dhe fuqie punëtore të fortë, globale dhe të qëndrueshme, City është njohur për angazhimin e tij ndaj barazisë gjinore duke arritur Çmimin e Bronzit si pjesë e Kartës Athena SWAN.

Programet Kryesore
 • Adult Nursing
 • Aeronautical Engineering
 • Banking and International Finance
 • Biomedical Engineering
 • Business Management
 • Business with Finance
 • Civil Engineering
 • Computer Science
 • Accounting and Finance
 • Actuarial Science
 • Adult Nursing
 • Aeronautical Engineering
 • Banking and International Finance
 • Biomedical Engineering
 • Business Management
 • Business with Finance
 • Civil Engineering
 • Computer Science
 • Criminology and Psychology
 • Adult Mental Health
 • Child and Adolescent Mental Health
 • Enhanced Midwifery Care
 • Speech, Language and Communication
 • Advanced Clinical Practice
 • Clinical Optometry
 • Food Policy
 • Global Maternal Health
 • Health Management
 • Health Policy
 • Leading Integrated Care
 • Medical Ultrasound
 • Master of Public Health
 • Radiography

Bursa

Ofrohen bursa në bazë merite!

Informacione te pergjithshme


Nr. i Studentëve
19,000 studentë në total nga 130 vende
7,500 studentë ndërkombëtarë
Kohëzgjatja e studimeve
Programet bachelor: 3-4 vite
Programet master: 12 – 15 muaj
Viti akademik:
3 semestre
Fillimi i vitit shkollor:
Shtator
Janar
Afati i aplikimeve:
3 muaj para fillimit të vitit akademik

Kushtet e Pranimit

Viti pergatitor:
Programe bachelor:
> Diplomë e shkollës se mesme mesatarja mbi 7
> IELTS UKVI 6.0 <
Programe masteri:
> Diplomë bachelor
> IELTS UKVI 6.5
> Regjistrimi të paktën 3 muaj para fillimit të vitit akademik

Akomodimi