Canterbury CC University | Integral

Canterbury CC University

Kent

Po

Po

Po

Po

Canterbury Christ Church University (CCCU) është një universitet publik i themeluar në vitin 2005. Universiteti ka rreth 15,000 studentë të vendosur në lokacione në të gjithë Kentin në Canterbury, Medway (si pjesë e Universiteteve në Medway) dhe Tunbridge Wells. Si dhe duke qenë qendra më e madhe e arsimit të lartë në Kent për shërbimet publike – veçanërisht trajnimi i mësuesve, kujdesi shëndetësor dhe social dhe shërbimet e urgjencës – universiteti gjithashtu ofron programe akademike dhe profesionale, përfshirë doktorata dhe grada kërkimore në arte, humane dhe sociale dhe Shkencat e aplikuara. Canterbury Christ Church University kurset janë krijuar për t’ju dhënë arsimin e lartë që dëshironi dhe aftësitë që ju nevojitenUniversiteti zhvillon mësimdhënie me cilësi të lartë, siç tregohet nga vlerësimi Silver Teaching Excellence Framework (TEF), dhe ju siguron që po zgjidhni një universitet me një rekord të larte për të siguruar studentë nga të gjitha prejardhjet.

Programet Kryesore
  Programet Bachelor:
 • Accounting and Finance
 • Applied Criminology with Forensic Investigation
 • Archaeology
 • Biochemistry and Biological Chemistry
 • Biomedical Engineering
 • Business and Management
 • Finance
 • Business Information Systems
 • Business Management
 • Computer Science
 • Computing
 • Counselling, Coaching and Mentoring
 • Digital Media
 • Drama
 • Environmental Science
 • Film Production
 • Graphic Design
 • Hospitality Management
 • Human Resource Management
 • International Relations
 • Law with Business
 • Marketing
 • Mechanical Engineering
 • Media and Communications
 • Multimedia Journalism
 • Photography
 • Politics
 • Public Relations and Media
 • Sociology and Social Policy
 • Sport and Exercise Science
 • Programet Master:
 • Art and Design
 • Applied Exercise and Health Science
 • Career Management
 • Computing
 • Digital Forensics and Cybersecurity by Research
 • Education Leadership and Management
 • Exercise and Health Science
 • Global and International Education
 • Human Resource Management
 • International Business
 • Law, Criminal Justice and Computing
 • Tourism and Event Management
 • Urban and Regional Studies

Bursa

Universiteti ofron bursa ne baze te rezultateve tuaja.

Informacione te pergjithshme


Studentë:
17,980 studentë
Kohëzgjatja e studimeve
3 vite: programe universiteti
1 vit: Viti përgatitor (Foundation)
1 vit: studime masteri
Viti akademik - 2 semestra
Pranimi i studentëve të rinj - Shtator
Afati i aplikimeve:
15 Janar - Afati i fundit i këshillueshëm
1 Qershor - Afati i fundit

Kushtet e Pranimit

Viti pergatitor:
Foundation Year (Viti përgatitor)
> Diplomë e shkollës së mesme
> IELTS UKVI 4.5 Programe Bachelor
> Diplomë e shkollës së mesme + Viti përgatitor (Foundation)
> IELTS UKVI 6.0 Programe Master
> Diplomë e studimeve universitare në një fushë të përngjashme
> IELTS UKVI 6. 5

Akomodimi