Brussels School of Governance | Integral

Brussels School of Governance

Bruksel, Belgjikë

Po

Po

Po

Po

Brussels School of Governance

The Brussels School of Governance (BSoG) është një projekt midis Institutit për Studime Evropiane (Vrije Universiteit Brussel) dhe Kolegjit Vesalius. Për dekada, të dy institucionet kanë krijuar një reputacion të fortë si në arsim, kërkim dhe shërbime akademike në skenën ndërkombëtare.

The Brussels School of Governance siguron një përvojë unike arsimore, sipas qasjes STEP: programet janë të përqendruara tek studentët, kanë një bazë të fortë teorike, përsosmëria e tyre arsimore është e garantuar dhe ata janë të orientuar fuqishëm drejt praktikës. Kjo e bën BSoG një qendër të spikatur për studimin e qeverisjes evropiane dhe globale, nga niveli Bachelor deri në nivelin e doktoratës.

Studentët kanë akses në laboratorin kompjuterik BSoG: i cili është i pajisur me PC dhe kompjuterë Apple, si dhe lehtësira për studentët me laptopë që të lidhen me rrjetin kompjuterik të shkollës. BSoG gjithashtu ofron të ashtëquajturin English & Math Workspace e cili synon të ndihmojë studentët në aftësitë e tyre për të komunikuar në mënyrë efikase dhe efektive idetë e tyre me shkrim, në gjuhën angleze. Workspace gjithashtu siguron seanca mësimore për kurset e matematikës dhe statistikës. Drejtorët e Workspace u ofrojnë studentëve ndihmë individuale në tema të tilla si struktura e tekstit, stili, qartësia dhe gramatika në një mjedis të qetë dhe miqësor për të zhvilluar aftësitë e tyre të të shkruarit.

Programet Kryesore
 • Preparatory Programme
 • Communication and Public Relations
 • Global Business and Entrepreneurship
 • International Affairs
 • International and European Law
 • Diplomacy and Global Governance
 • European Integration
 • Global Security and Strategy
 • Preparatory Programme
 • Communication and Public Relations
 • Global Business and Entrepreneurship
 • International Affairs
 • International and European Law
 • International and European Law
 • Diplomacy and Global Governance
 • European Integration
 • Global Security and Strategy

Bursa

Ofrohen bursa në bazë merite!

Informacione te pergjithshme


Nr. i Studentëve
450 studentë në total
51% studentë ndërkombëtarë
Kohëzgjatja e studimeve
Programet bachelor: 3-4 vite
Programet master: 12 – 15 muaj
Viti akademik:
3 semestre
Fillimi i vitit shkollor:
Shtator
Afati i aplikimeve:
3 muaj para fillimit të vitit akademik
Fillimi i vitit shkollor:
Shtator
Afati i aplikimeve:
3 muaj para fillimit të vitit akademik

Kushtet e Pranimit

Viti pergatitor:
Programe bachelor:
> Diplomë e shkollës se mesme
> IELTS UKVI 6.0 <
Programe masteri:
> Diplomë bachelor
> IELTS UKVI 6.5
> Regjistrimi të paktën 3 muaj para fillimit të vitit akademik

Akomodimi