Bishop’s University | Integral

Bishop's University

Quebec

Po

Po

Po

Po

I themeluar në 1843, Bishop’s University është një institucion publik i arsimit të lartë i vendosur në mjedisin rural të qytetit të vogël të Sherbrooke (gama e popullsisë prej 50,000-249,999 banorë), Quebec. I njohur zyrtarisht nga Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, Québec (Ministria e Arsimit dhe Arsimit të Lartë e Quebec), Bishop’s University(BU) është një shkollë e vogël (gama e regjistrimit të njëanshëm: 2,000-2,999 studentë kanadezë) me arsim të lartë institucioni. Bishop’s University (BU) ofron kurse dhe programe që çojnë në diploma të njohura zyrtarisht të arsimit të lartë, si diploma para-bachelor (p.sh. certifikata, diploma, bashkëpunëtor ose fondacion), diploma bachelor, diploma master në disa fusha studimi. Ky institucion kanadez i arsimit të lartë 177-vjeçar ka një politikë selektive pranimi bazuar në të dhënat e kaluara akademike dhe notat e studentëve. Gama e shkallës së pranimit është 70-80% duke e bërë këtë organizatë kanadeze të arsimit të lartë një institucion disi selektiv. Aplikantët ndërkombëtarë kanë të drejtë të aplikojnë për regjistrim. BU gjithashtu ofron disa objekte dhe shërbime akademike dhe joakademike për studentët, duke përfshirë një bibliotekë, strehim, ambiente sportive, ndihma financiare dhe/ose bursa, studime jashtë vendit dhe programe shkëmbimi, si dhe shërbime administrative.

Programet Kryesore
 • Business, Accounting & Finance and Management
 • Accounting
 • Agriculture and Food Systems (Sustainable)
 • Ancient History
 • Applied Psychology
 • Art History & Theory
 • Biochemistry
 • Biodiversity & Ecology
 • Business
 • Business Administration
 • Business Economics
 • Health Sciences
 • Mathematics
 • Neuroscience – Psychology
 • Philosophy
 • Pre-Medicine
 • Psychology
 • Sociology
 • Business
 • Business Administration
 • Business Economics
 • Chemistry
 • Computer Science
 • Criminology
 • Economics
 • English
 • Entrepreneurship
 • Finance
 • Health

Bursa

Ofrohen bursa në bazë merite.

Informacione te pergjithshme


Nr. i Studentëve
2.400 studentë në total
Kohëzgjatja e studimeve
Programet bachelor: 3-4 vite
Programet master: 1-2 vite
Viti akademik:
3 semestre
Fillimi i vitit shkollor:
Shtator - Janar
Afati i aplikimeve:
6 muaj para fillimit të vitit akademik

Kushtet e Pranimit

Viti pergatitor:
Programe bachelor:
> Diplomë e shkollës se mesme
> IELTS 6.0, TOEFL 60-78 <
Programe masteri:
> Diplomë bachelor
> IELTS 6.5, TOEFL 79-93
> Regjistrimi të paktën 6 muaj para fillimit të vitit akademik

Akomodimi