Avans University of Applied Science | Integral

Avans University of Applied Science

Breda

Po

Po

Po

Po

Avans University of Applied Science

Është një universitet profesional Holandez me renditje të lartë. Ndodhet në tre qytete: Breda, ‘s-Hertogenbosch dhe Tilburg. Shkolla ka 30,000studentë që studiojnë 40 kurse në 18 institute. Ka 2,900 të punësuar. Avans University of Applied Science u themelua në 1 Janar 2004, si një bashkim i Hogeschool ‘s-Hertogenbosch dhe Hogeschool Brabant në Tilburg, Breda dhe Etten-Leur.

Vetë Hogeschool Brabant ishte një bashkim nga viti 1988 i Hogeschool West-Brabant (Etten-Leur dhe Breda) dhe Hogeschool Midden-Brabant (Tilburg). Kampusi më i vjetër i Avans University of Applied Science është Kunstacademie në ‘s-Hertogenbosch, e cila u themelua në 1 Tetor 1812.

Njohja dhe renditja

Avans University of Applied Science u shpall nga studiuesi i pavarur Keuzegids HBO si Universiteti më i mirë i madh i Shkencave të Zbatuara në Hollandë për nëntë nga dhjetë vitet deri në 2019.

Studime në anglisht

Bachelor (4 vjet)

• Shkencë Mjedisi për Energji dhe Teknologji të Qëndrueshme, në Breda
• Inxhinieri dhe Menaxhimi Industrial, në Breda
• Biznesi dhe gjuhët ndërkombëtare, në ‘s-Hertogenbosch
• Studime Ndërkombëtare të Biznesit dhe Menaxhimit, në Breda
• Menaxhimi Financiar Ndërkombëtar, në Breda

Master

• Master i Animacionit, në Breda
• Master i Arteve të Bukura, në Breda
• Master i Projektimit Grafik, në Breda
• Master i Fotografi, në Breda

Dhe ka shumë kurse të tjera (shkëmbimi) për të ofruar, për shembull, kurse si Biobased Energy, Bioinformatics, Biotechnology, Environmental Geography, Global Business & Career, International Business, International Sales, etj.

 

Programet Kryesore
 • Business
 • Engineering & Technology
 • Environmental Science
 • Art & Design
 • Humanities & Culture
 • Media & Communications
 • Finance & Control (International)
 • International Business - 's-Hertogenbosch
 • International Business - Breda
 • Industrial Engineering & Management
 • Environmental Science for Sustainable Energy and Technology (ESSET)
 • Animation
 • Ecology Futures
 • Situated Design
 • Visual Arts and Post Contemporary Practice

Bursa

Nuk ofrohen.

Informacione te pergjithshme


Studentë:
30.000 Studentë nga 80 vende të ndryshme
Kohëzgjatja e studimeve
4 vite programe universitare
2 vite programe masteri
Viti akademik 2 semestra
Afati i fundit për regjistrim
1 Qershor

Kushtet e Pranimit

Viti pergatitor:
Programe Bachelor:
> Dëftesë e shkollës së mesme
> IELTS 6,0
> TOEFL 80 pikë
Programe Master:
> Diplomë bachelor
> IELTS 6,5 / TOEFL 85 pikë

Akomodimi