Amsterdam School of International Business | Integral

Amsterdam School of International Business

Amsterdam, Hollandë

Schiphol - 20 min

Po

Po

Po

The Amsterdam University of Applied Sciences (AUAS) eshte vendosur ne Hollande,ne qytetin e Amsterdamit.Qyteti esht zemra e edukimit dhe kerkimit shkencor ne te gjitha fushat e mundeshme,culture dhe shoqeri,tregtine,logjistiken,aviacionin,transportin,sportin,kujdesin shendetesor,arsimin dhe shume me teper. The Amsterdam University of Applied Sciences u siguron studentëve një edukim global të biznesit në fushën e shkencave të aplikuara dhe edukon brezin e ardhshëm të drejtuesve të biznesit ndërkombëtar.Sektori I biznesit ka nevoje per te diplomuar qe kane kulture dhe eksperience nderkombetare duke siguaruar qe nderkombetarizimi te jete integruar ne menyren me efikase me programet e tyre mesimore dhe kerkimore.AUAS perbehet nga 7 fakultete dhe ofron gjithsej 80 programe Bachelor dhe master.Ne te studiojne mbi 46.000 studente.AUAS ka 250 institute partnere ne 50 vende te ndryshme dhe kontribuon ne projekte te ndryshme arsimore si zhvillimi I kurrikulave ,projekteve kerkimore,shkembime studentesh/profesoresh etj.Kjo siguron qe arsimi I ofruar nga AUAS te jete me te vertet I orientuar nderkombetarisht. Studentët e AMSIB gjithashtu mësojnë të marrin përgjegjësinë për një te nesërme të qëndrueshme duke trajnuar keshtu profesionistet e se nesermes.Hulumtimi I AUAS gjithmnone trajton problem te botes reale nga fusha profesionale,dhe zhvillohet ne bashkepunim te ngushte me akademiket dhe profesionistet qe punojne ne ate disipline.

Programet Kryesore
    Programe Bachelor
  • … International Business (full time or part time) (fast track possible)
  • … Fashion and Textile Technologies
  • … European School of Physiotherapy
  • … Sport Studies
    Programe Master:
  • … Fashion Enterprise Creation
  • … Master Digital Design

Bursa

Universiteti ofron bursa per studentet internacional deri ne 5000 euro per vitin e pare te shkollimit.

Informacione te pergjithshme


Studentë:
46 675 - studentë
14 000 - studentë të huaj
Kohëzgjatja e studimeve:
Prgramet bachelor 3- 4 vite
Programe master 1-2 vite
Viti akademik:
2 semestra
Pranimi i studentëve të rinj Shatator
Afati i aplikimeve:
1 Maj

Kushtet e Pranimit

Viti pergatitor:
Programet universiteti:
> Diplome e shkollës së mesme
> TOEFL iBT- 80 pikë / IELTS - 6.0 pikë

Akomodimi

Universiteti ka partneritet me rezidenca studentore. Stafi universitar ndihmon dhe mbështet nxënësit për të gjetur akomodim ne varesi te preferencave te tyre.