The American University of Rome | Integral

The American University of Rome

Rome

Po

Po

Po

Po

Siguro të ardhmen tënde në qytetin e përjetshëm

Një edukim i nivelit universitar pranë Universitetit Amerikan të Romës, i mundëson studentëve me mjetet që u nevoiten të jenë të suksesshëm në shekullin e 21. Mendimi kritik, zgjidhja e problemeve, të shkruarit dhe komunikimi ndërkulturor janë thelbi i kurikulumit tone  të edukimit universitar dhe janë vendosur në mënyrë të prerë për të gjithë rezidentët e rinj përmes programit tonë rigoroz të Vitit të parë, për të vazhduar më tej në programin tonë të përgjithshëm të arsimit dhe diplomën.
Universiteti Amerikan i Romës është i angazhuar për përsosmëri në arsim: AUR përgatit nxënësit e të gjitha kulturave që të jetojnë dhe punojnë si qytetarë të aftë dhe me njohuri të një botë të ndërlidhur dhe në ndryshim nëpërmjet diplomave të saj praktike ndërdisiplinore akademike dhe mundësive për të mësuar përmes praktikës.

Universiteti është një kombinim perfekt i dy botëve: atributet e shkëlqyera akademike të arsimit të lartë në SHBA përmes praktikës amerikane, aftësive teknologjike dhe përgatitjen e karrierës me traditën klasike evropiane dhe italiane e humane dhe artet liberale. Universiteti Amerikan i Romës është shtëpi për një trup shumë të ndryshme të studentëve afërsisht 500 studentë që përfaqësojnë mbi dyzet vende Për më tepër, të dy fakultet dhe studentët sjellin në tryezë një diversitet në perspektivë që kontribuon në shtojcat bazën për mësim.
Gjatë gjithë karrierës së tyre katër vjeçare, studentët ndiqen nga një ekip i pasur dhe i përkushtuar me kohë të plotë dhe ndihmës të fakultetit përbërë nga dijetarë dhe profesionistë të vlerësuar me çmime të ndryshme. Çdo student rezident i është caktuar një këshilltar me kohë të plotë nga njëri prej fakulteteve tona, i cili ndjek ata gjatë gjithë karrierës së tyre universitare.
Programet Kryesore
  • Archaeology and Classics
  • Art History
  • Business Administration
  • Communication & Digital Media
  • English Writing, Literature and Publishing
  • Film
  • Fine Arts
  • Interdisciplinary Studies
  • International Relations and Global Politics
  • Travel and Tourism Management

Bursa

Ofrohen bursa në bazë merite deri në 2,000 USD.

Informacione te pergjithshme


Studentë:
500 studentë
Kohëzgjatja e studimeve
Programet Bachelor: 3-4 vite
Programe Master: 1-2 vite
Stuktura e vitit akademik:
3 semestra, Vjeshtë, Pranverë, Verë.
Pranimi i studentëve të rinj
Shtator, Shkurt
Afati i aplikimeve : Medicine - 1 shkurt
Programe te tjera - Maj

Kushtet e Pranimit

Viti pergatitor:
Programe bachelor
> Diploma e shkollës së mesme
> TOEFL 80/ IELTS 6.0/CEL B2
Kurset pas universitare
> Diploma Universitare
> TOEFL 83 - 85/ IELTS 6. 0 - 6.5 në varësi të degës që zgjedh

Akomodimi