American University in Kosovo | Integral

American University in Kosovo

Rochester Insitute of Technology ose i njohur ndryshe si Universiteti Amerikan në Kosovë është një universitet privat i vendosur në qarkun e Gërmisë në Prishtinë, Kosovë. Universitet është themeluar në vitin 2002, dhe është i lidhur me Rochester Institute of Technology (RIT) në Rochester, New York.
Universiteti Amerikan në Kosovë, i njohur zakonisht me inicialet AUK, është i vetmi universitet jo-fitimprurës privatë në Kosovë. Të gjitha klasat zhvillohen në gjuhën angleze, dhe të gjithë studentët janë të regjistruar në programet e Rochester Institute of Technology (RIT), programet, bachelor ose master janë të arritshëm nga studentët e AUK.

Programet

Majors:
– Management
– Economics and Statistics
– Public Policy
– Multimedia and Graphic
– Communications

Minors:
– Economics
– International Relations
– Legal Studies
– Public Policy
– BSc Applied Arts and Science

Associated with the Rochester Institute of Technology (RIT) in Rochester, New York.

Programet Kryesore
  • Business, Accounting & Finance and Management
  • Business, Accounting & Finance and Management
  • Business, Accounting & Finance and Management

Bursa

Informacione te pergjithshme


Kushtet e Pranimit

Viti pergatitor:

Akomodimi