American College of Thessaloniki, (ACT) | Integral

American College of Thessaloniki, (ACT)

Selanik, Greqi

Selanik – 20 min.

Jo

Po

Po

ACT, stadi i tretë i Kolegjit Anatolia, është i akredituar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës nga NEASC (Shoqata e Shkollave dhe Kolegjeve në New England) përmes Komisionit të saj për Institucionet e Arsimit të Lartë. Përveç se ACT ka akreditim të plotë nga NEASC, programet e diplomimit të ofruara prej ACT janë gjithashtu të vlerësuara nga Open University në Mbretërinë e Bashkuar. ACT gjithashtu ka fituar nga qeveria greke licensën për të funksionuar si Institucion Privat i Arsimit të Lartë (“Kolegj”).

Kurrikula gjithëpërfshirëse e ACT ofron studimet Bachelor në Biznes me 5 drejtime, Shkenca Kompjuterike, Informatikë Biznesi, Marëdhënie Ndërkombëtare, Psikologji dhe Anglisht me 2 drejtime, një Master Shkencash (MS) në Manaxhim Hoteleri dhe Turizëm, dhe një Master në Administrim Biznesi (MBA) me 4 drejtime.

Programet ndërkulturore që ACT organizon në bashkëpunim me institucionet e njohura arsimore në US & EU gjithashtu u ofrojnë studentëve mundësinë të ndjekin studime në disiplina të ndryshme shtesë që përfshijnë Administrim Sportesh, Hoteleri & Turizëm, Shkenca Politike, Inxinieri, etj

Përse duhet të zgjidhni ACT :

 • Programe studimi sfiduese dhe me cilësi të lartë, me stilin dhe përmbajtjen e një Universiteti të vërtetë Amerikan.
 • Ambiente të nivelit botëror në një kampus kolegji prej më tepër sesa 18,000 Ha; biblioteka Bissel është ndër bibliotekat më të sofistikuara private të këtij lloji në Europën Juglindore dhe Qendra e Teknologjisë Stavros S. Niarchos u jep studentëve qasje në aparaturat më të fundit të teknologjisë së informacionit.
 • Një mjedis i larmishëm multikulturor, që i ndihmon studentët të zhvillojnë aftësi shumë të mira ndërpersonale.
 • Iniciativa “Learning in ACTion”, pra “Të mësosh duke vepruar”, është qasja aktive e ACT të të mësuarit akademik. ;angazhimi i studentëve dhe pedagogëve, si dhe ndërlidhja e punës kërkimore akademike me aktivitete brenda dhe jashtë kampusit, duke përfshirë sipërmarrjen, organizata dhe komunitetin e gjerë, për të pasuruar eksperiencën e të mësuarit dhe për tu zhvilluar studentëve aftësi për të zgjidhur probleme të jetës reale.
 • Pedagogë me experiencë dhe kualifikim të lartë nga Universitetet më të mirë në U.S dhe Greqi, me eksperiencë pune të konsiderueshme në fushat e tyre respektive.
 • Programi i vetëm në Greqi i mbështetur në mbi 130 vjet eksperiencë dhe i garantuar nga emri i Kolegjeve Anatolia
Programet Kryesore
  Programe Baschelor (Majors):
 • … Accounting
 • … Business Administration
 • … Economics
 • … Finance
 • … Management
 • … Marketing
 • … International Relations
 • … English
 • … Psychology
 • … Computer Science and Mathematics Courses
 • … Business Computing
  Programe Master:
 • … MBA- Master of Business Administration
 • … MS in Hospitality and Tourism Management

Bursa

ACT u ofron ndihmë financiare një numri të konsiderueshëm studentësh në çdo fillim viti shkollor. ACT gjithashtu ofron një program të gjerë të ndihmës financiare bazuar në meritë- nevojë. Për më shumë informacion rreth bursave kontaktoniIntegral.

Informacione te pergjithshme


Studentë
1300 studentë në total
Kohëzgjatja e studimeve
4 vjet studime universitare
1 vit MBA
Viti akademik:
3 simestre- shtator/mars
Fillimi i vitit akademik:
Shtator
Afati i aplikimeve:
Qershor

Kushtet e Pranimit

Viti pergatitor:
Programe bachelor/master :
>TOEFL iBT 69+ pikë/IELTS 6. 5 pikë
MBA
>TOEFL iBT 69+ pikë/ IELTS 6. 5 pikë ose test në zyrat Integral

Akomodimi

Universiteti ofron akomodimin në konvikt. Studentët në vitin e parë të studimit mund të akomodohen në kampus për vetëm 100 EUR në muaj.