Call us
00355 422 52 065

Metropolitan College Greece

Metropolitan Colllege (AMC) është kolegji më i madh i akredituar në Mbretërinë e Bashkuar në Greqi dhe, në bashkëpunim me universitetet publike në Mbretërinë e Bashkuar, ofron 31 diploma universitare dhe 21 diploma master në katër kampusë rreth Greqisë, duke përfshirë Athinën dhe Selanikun.

AMC është akredituar nga Këshilli Britanik i Akreditimit (BAC), duke vërtetuar se ai është një institucion i pavarur i arsimit të lartë jashtë shtetit sipas sistemit të semestrit dhe sistemit të kreditit në Mbretërinë e Bashkuar. Përveç kësaj, statusi institucional i AMC-së është plotësisht në përputhje me legjislacionin grek dhe licensuar nga Ministria greke e Arsimit në vitin 2010. AMC mban lidhje të forta me tregun e punës dhe në këtë kontekst, është anëtar i dhe akredituar nga një numër i organizatave dhe shoqatave kombëtare dhe ndërkombëtare. AMC bashkëpunon me institucione arsimore të vendosura jashtë vendit për të ofruar programe akademike që kultivojnë njohuritë shkencore dhe u përgjigjen kërkesave aktuale të tregut kombëtar dhe ndërkombëtar të punësimit.

Disa arsye pse duhet te zgjidhni AMC:

-Universiteti është pjesë grupit të AKMI, një prej organizantave më të mëdha të sistemit të arsimit universitar privat me me shumë se 15,000 studentë ndërkombëtar.

– Një nga universtitetet e para private që ofron një game të gjerë programesh studimi.

– I themeluar si një nga institucionet e arsimit ekselent, duke bashkëpunuar me nje numër të madh institucionesh arsimore në Britaninë e Madhe.

– Eshtë i përbërë nga një staf me nje experiencë gjatë në fushën akademike në disa nga institucionet arsimore në Mbreterinë e Bashkuar.