Financial guide
SHKARKO UDHËZUESIN FINANCIAR 2021-2022

Qëllimi i manualit (udhëzuesit) financiar të studentit është të ndihmojë në marrjen e një vendimi të informuar për zgjedhjen e destinacionit dhe programit studimor që është më i favorshëm financiarisht për cdo student.

Vlera totale e studimit jashtë vendit është larg nga shuma e tarifës së shkollimit. Kjo vlerë është shuma e disa artikujve që ne përmbledhim për vende të ndryshme të njohura në mesin e studentëve Shqiptarë në Manualin Financiar të Integral Educational Programs.
Ne kemi përgatitur udhëzuesin financiar për ti ardhur në ndihmë të gjithë studentëve. Nëpërmjet këtj udhëzuesi studentët do të kenë informacion të zgjeruar për kostot e jetesës gjatë gjithë vitit studimor dhe do të jenë të përgatitur për jetesën në një vend të ri.

Për të përfituar sa më shumë nga ky udhëzues, duhet të kaloni disa hapa, të cilat gjithashtu kërkojnë planifikim të kujdesshëm financiar.

  • Planifikimi i hershëm i procesit të aplikimit
  • Dorëzimi i dokumenteve në disa Universitete të përzgjedhura sipas profilit tuaj akademik
  • Ndihmë profesionale për zgjedhjen e saktë të një programi dhe destinacioni të përshtatshëm studimi
  • Përcaktimi i saktë dhe profesional i nivelit gjuhësor
  • Paraqitja në kohë e certifikatës së kërkuar të gjuhës të kërkuar për aplikim

✉ : leidia@integral.al  

☎ : +355 69 40 40 415

✉:xhensila@integral.al  

☎ : +355 69 40 40 901

✉ : m.matija@integral.al

☎ : +355 69 40 40 502

INTEGRAL EDUCATIONAL PROGRAMS SH.P.K- Rr. Ibrahim Rugova, Nd. 46, H. 4, Ap. 5 Tiranë, Albania

Tel: 00355 422 52 065 Email: info@integral.al
 

Copyright 2021 | www.integral.al