Afatet e reja për aplikimet në Hollandë! | Integral

Afatet e reja për aplikimet në Hollandë!

10.08.2017

Dalin afatet e reja të aplikimeve për programet BachelorHollandë në degët Ekonomi dhe Administrim Biznesi Ndërkombëtar. Dëshirojmë t’ju bëjmë me dije se këtë vit ka një afat të ri dhe më të hershëm për të aplikuar në këto degë.

Për të marrë pjesë në procedurën e përzgjedhjes, të gjithë interesuarit mund të aplikojnë nëpërmjet Integralit deri më 10 Janar 2017.

 

Ky është afati përfundimtar, ndaj dëshirojmë të ftojmë të gjithë studentët të cilët janë të interesuar në këto programe të drejtohen tek Zyra e Integralit për të marrë më shumë informacion!

Të gjithë aplikantët do të informohen për rezultatin e procedurës së përzgjedhjes më 15 Prill 2017.

Ju mirëpresim!