Bora Xhebrahimi | Integral

Bora Xhebrahimi

10.08.2017

Campus:  Abbey College Manchester
Programi i studimit: International Foundation Programme (Business Pathway)
Rezultati i përgjithshëm: 74%

Universiteti: Lancaster University – Management
“Duke qenë studenti i parë nga Shqipëria që të vjen në Abbey College Manchester në fillim kam qenë pak nervoze. Nuk kisha arsye për t’u shqetësuar; gjithkush ishte aq miqësor dhe mikpritës.
Klasat ishin shumë të vogla dhe burimet e mësimit e pajisjet në kolegj ishin të mira. Mësuesit zhvillonin klasa të kënaqshme dhe shumë të këndshme. Më kanë ndihmuar me të vërtetë gjatë kohës së aplikimeve për në universitet dhe arrita të marrë disa oferta. Mora rezultate të kënaqshme në provime dhe arrita të pranohesha në universitetin të cilin vërtetë doja. Përvojën në kolegj kurrë nuk do ta harroj dhe shpresoj se unë do të jem e para nga shumë studentë nga vendi im të cilët zgjedhin të studiojnë në Manchester. ”