MyFutureChoice - testi më i mirë në Britaninë e Madhe për zgjedhjen e degës së duhur të studimit

Cilat janë pikat e forta që ju keni ? Si lidhen ato me interesat tuaja ? Të njiheni me aftësitë tuaja më të mira është një avantazh. Zbulo më shumë duke filluar aventuren drejt karrieres tënde këtu. 

MyCareerChoices (Për nxënësit e moshës: 14-16 vjec) 

Inspiron studentët të mësojne më shumë rreth mundësive për karrieren dhe universitetet !

Testi MyCareerChoices i ndihmon studentët të identifikojnë fushat dhe programet e përshtatshme për ta, të zbulojnë se si mund të zhvillojnë aftësitë dhe të marrin informacion të detajuar rreth fushave specifike që ata kanë interes, të marrin vendime për të ardhmen e tyre, si edhe të kuptojnë rëndësinë e degës dhe karrierës që ata dëshirojnë . Duke analizuar përgjigjet idividuale të çdo nxënësi, Preview përgatit një profil në bazë të interesave duke marrë parasysh 40 fusha. Përveç kësaj, ai siguron qasje në MyCareersRoom - një platformë të personalizuar online, ku studenti do të jetë në gjendje të eksplorojë në detaje rezultatet e testimit. Testi është i përshtatshëm për nxënësit në klasat 9, 10 dhe 11.  

  Çmimi i paketës MyCareerChoices: 90 GBP ​*

  • Testim
  • Merrni rezultatet me shkrim
  • Interpretimi i rezultateve së bashku me konsulentet e arsimit 
  • Kosulencën për aplikimet në universitete


MyUniChoices (Për nxënësit e moshës: 16-18 years)  

MyUniChoices : Ndihmon studentet të bëjne zgjedhjen e duhur për studimet në Universitet!

Testi MyUniChoices analizon interesat e studentëve dhe ofron një listë të fushave të studimit, programeve dhe institucioneve që i përshtaten. Ai i ndihmon ata të kuptojnë kërkesat e secilës fushë dhe sugjeron opsione praktike, duke përfshirë edhe ato opsione që studentet nuk i kanë konsideruar me parë. Testi gjithashtu ndihmon studentët të kërkojnë informacione shtesë lidhur me programet, si një element kyç për vendimmarrjen e tyre. Përgjigjet e ofruara nga Centigrade vijnë si një libër pune që përfshin: një listë të 6-8 fushave të para, programeve, institucioneve dhe universiteteve, programet dhe analizen e tyre si edhe shumë burime të tjera informacioni të dobishme. Testi është i përshtatshëm për klasën e 12-të, por mund të zhvillohet edhe nga nxënësit në fund të klasës së 11-të. 

Çmimi i paketës MyUniChoices: 55 GBP*

  • Testim
  • Get results in writing 
  • Interpretimi i rezultateve së bashku me konsulentet e arsimit
  • Konsulencën për aplikimet në universitete ose shkolla të mesme  
Regjistrohuni për testin tuaj Rr. Ibrahim Rugova, Nd. 46, H. 4, Ap. 5, Tirana, Albania 

Phone: +355 422 52 065 

Cell: +355 69 40 40 401 / +355 69 40 40 901

E-mail: arben@integral.al; ortensa@integral.al


www.integral.al