Portugali

23.08.2017

Algarve - Anglisht në Portugali

Mosha: 12-18 vjeç Akomodimi: kampus Kursi: 24 orë të gjuhës angleze / javë Mbërritja/Nisja: e martë - e martë Periudha: 3 korrik - 14 gusht Kohëzgjatja: 2, 4, 6 javë Niveli i studimit: A1- C2 Grupet: maksimumi 12 nxënës Tarifa përfshin: Akomodim në kampus Tre vakte (dreka e ngrohtë) 24 orë të gjuhës angleze në[...] Read more