Belgjike | Integral

Belgjike

23.08.2017

Belgia, Spa & Liege

Shkolla Kurset zhvillohen në zonën me ndërtesat e mrekullueshme të gjimnazit Saint Roch në Ferrieres, të cilat janë objekte historike të ndërtuara në shekullin e VII. Kompleksi përfshin një park, 26 salla, oborr të madh dhe restorant. Kurset Kurs pushimi (anglisht, frengjisht, gjermanisht ose hollandisht): Ky kurs është fokusuar në përgatitjen e të folurit dhe[...] Read more