Shkolla verore në d’Overbroeck’s College | Integral

Shkolla verore në d'Overbroeck's College

Mosha: 13-16; 16-18 vjeç
Akomodimi: kampus
Studimi: 33 orë/javë
Mberritja/Nisja: e martë - e martë
Periudha: 5 korrik - 9 gusht
Kohezgjatja: 2-4 javë
Grupet: 11 nxënës
Niveli minimal: B1+

Në cmim përfshihet :

 • Akomodim në kampus
 • Tre vaktet
 • 33 orë studimi të gjuhës angleze në javë
 • Test, materiale studimi, çertefi katë
 • 2 ekskursione të plota edukative ditore në javë
 • Sigurim shëndetësor
 • Program sportiv dhe argëtimi
 • Abonim për transportin publik
 • Akses në internet dhe shërbimin e lavanderisë
 • Telefon 24/24 në rast urgjence
 • Transferim nga/deri në aeroportin Heathrow në intervalin 10:00 - 22:00

Tarifat në CHF :

Rreth shkollës
D’Overbroeck’s është një nga shkollat më të mira në Britaninë e Madhe. Ndodhet në qendër të qytetit Oxford, pranë zonës komerciale të qytetit dhe Universitetit të Oxford. Shkolla ka klasa komode dhe biblioteka me akses në internet. Nxënësit kanë akses në bibliotekë, studio arti, sallë për argëtim e pushim.
Kurse
Për të gjithë ata që dëshirojnë të studiojnë një anglishte akademike jashtë kornizës së kurseve standate d’Overbroeck’s është shkolla e duhur verore. Kursi kombinon anglishten akademike me orientim profesional. Nxënësit mund të zgjedhin një
ose disa lëndë dhe t’i studiojnë për dy javë. Lëndët zgjidhen në mënyrë të atillë që t’i ndihmojnë studentët në karrierën e tyre të ardhshme. Orët mësimore përfshijnë teori, mësime praktike dhe punë në grup. Gjatë studimeve të tyre, nxënësit përmirësojnë aftësi të ndryshme akademike si p.sh.: shkrim i eseve, debatim si dhe kryejnë eksperimente në një mjedis interaktiv studimi.
Akomodimi në kampus
Kampuset ndodhen pranë shkollës dhe dhomat e tyre janë të pajisura me dy ose tre krevate. Banjot janë individuale ose të përbashkta dhe ndodhen në çdo kat. Dy prej kampuseve ndodhen më pranë shkollës, ndërsa dy të tjerët ndodhen në
të njëjtën rrugë, afërsisht 2 km larg dhe mund të arrihen me autobuz. Mëngjesi dhe darka ofrohen në kampus, ndërsa dreka në mensën e shkollës.

Ekskursione dhe sporte

Shkolla verore organizon ekskursione edukative çdo javë, të cilat janë të lidhura me programin akademik. Në pasdite dhe në mbrëmje organizohen aktivitete të ndryshme si lojëra në grup, barbekju, mbrëmja e fi lmave, shfaqje talentesh, disko, etj.

Biznes dhe financë

Ky kurs është i përshtatshëm për studentët që synojnë të studiojnë mbi sipërmarrjen dhe biznesin në tërësi. Gjatë kursit do të mësohet si mund të bësh një biznes të suksesshëm përmes studimit të tregut, analizave, diskutimeve mbi temat globale të shekullit 21, metodave të zgjerimit të biznesit, strategjinë e biznesit dhe përgjegjësinë sociale.

Bazat e mjekësisë

Në këtë program do të mësoni rreth mënyrës së identifi kimit të sëmundjeve, rregullave dhe etikës mjekësore, anatomisë dhe kërkimit shkencor. Disa nga temat kryesore që do të studiohen janë: biologjia mjekësore, anatomia, mjekësia moderne,epidemitë globale, etj. Paralelisht do të zhvillohen edhe eksperimente në laboratorë.

Arte

Studimi i një sërë temash të tilla si: artet skenike, shkrimi i një skenari, krijimi dhe zhvillimi i personazheve, muzika bashkëkohore, ndryshimi i tendencave teatrore, stilet e ndryshme të veprimit, do t’i ndihmojnë studentët të përmirësojnë aftësitë e tyre në këtë fushë.

Media dhe komunikim

Ky program vlen për të studiuar dhe analizuar teknikat dhe mënyrat me të cilat mediat moderne reflektojnë dhe ndikojnë botën rreth nesh. Disa prej tyre janë: roli i teknologjisë së marketingut, globalizimi i medias, e ardhmja e radios, audienca e synuar, prodhimet televizive, etj.

Shkencat inxhinierike

Nëse dëshironi të zhvilloni njohuritë e aplikuara shkencore, matematikore dhe praktike për krijimin e strukturave dhe pajisjeve të reja për nevojat e përditëshme, atëherë ky kurs bën për ju. Temat që do të trajtohen janë: dinamika dhe termodinamika,
përdorimi i materialeve, testimi i pajisjeve, koefi çienti i përçueshmërisë termike, etj.

Tarifat ne pound Britanik
Lloj i kursit 1 javë 2 javë 3 javë 4 javë 5 javë
Young Professionals 1900£ 3800£ 5700£ 7600£ 9500£