STUDY MEDICINE

Mësoni më shumë rreth studimeve në Mjekësi:

 • Kur duhet të filloni të përgatiteni për të aplikuar në shkollat e mjekësisë?
 • Çfarë ju nevojitet për t'u përgatitur për të aplikuar në fakultetet e mjekësisë?
 • Çfarë hapash duhet të ndiqni për të përgatitur një aplikim të suksesshëm?
 • Cilat janë kushtet për t'u regjistruar dhe cilat provime duhen kaluar?
 • Cilat janë afatet?
 • Cili program në mjekësi është i duhuri për ju?
 • Dallimet midis shkollave të ndryshme që ofrojnë programe në mjekësi

*Shkarko prezantimin më poshtë për të marrë informacion më të detajuar rreth studimeve në mjekësi!

SHKARKONI PREZANTIMIN

Rruga drejt betimit të Hipokratit


Mjekësia është shkenca për diagnostikimin, trajtimin dhe parandalimin e sëmundjeve, si dhe fusha shkencore bazë në institucione të specializuara arsimore, pas përfundimit të së cilës fitohet kualifikimi mjekësor. Kjo fushë është jashtëzakonisht sfiduese për t'u studiuar dhe praktikuar, por shumica e mjekëve të aftë besojnë se është një çmim i merituar për kënaqësinë dhe krenarinë e madhe për përmbushjen e detyrës sociale, trajtimin e suksesshëm të pacientëve, zbulimin e terapive dhe trajtimeve të reja diagnostikuese.

Studimi i mjekësisë është një detyrim i madh dhe është shumë e rëndësishme që të mësoni sa më shumë informacion dhe të filloni përgatitjen sa më shpejt që të jetë e mundur nëse dëshironi të regjistroheni me sukses në degët e mjekësisë. Gjithçka që lidhet me trajnimin, nga kushtet e pranimit deri te shkalla e përfundimit dhe kryerjes së profesionit, i nënshtrohet rregulloreve strikte shtetërore, pavarësisht nga destinacioni specifik arsimor. Në varësi të vendit dhe specialitetit të zgjedhur, shkollimi zgjat 5-10 vjet dhe duhet të përfshijë praktikën.


Kurrikula (lëndët e përfshira në ciklin e studimit)

 • Lëndët e anatomisë, fiziologjisë, toksikologjisë, neurologjisë, biofizikës, biokimisë mjekësore, sëmundjeve infektive dhe farmacisë bazohen në specialitete të ndryshme mjekësore. Stomatologëve, natyrisht, nuk i mungojnë as këto baza që hedhin themelet e edukimit mjekësor.
 • Farmaceutika, nga ana tjetër, përfshin, përveç këtyre disiplinave bazë, edhe shumë programe të specializuara, si proceset e teknologjisë dhe prodhimit të një produkti të caktuar mjekësor.

Çfarë mund të bëni më pas? Mundësitë për karrierë

 • Të diplomuarit në mjekësi, në varësi të nivelit të shkollimit dhe arsimit të fituar, mund të punojnë si: mjek, stomatolog, farmacist ose ndihmës farmacist, infermier, obstetër, laborant mjekësor ose rentgen, rehabilitues, inspektor sanitar, mjek specialist. etj.
 • Perspektiva është e ndryshme dhe Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSH) parashikon rritje të kërkesës për mjekë dhe punonjës mjekësorë në mbarë botën në vitet e ardhshme.

Disa nga universitetet ndërkombëtare që ofrojnë programe në Mjekësi

Britania e Madhe

 • University of Cambridge
 • University of Oxford
 • University College London
 • Imperial College London
 • King's College London
 • The University of Edinburgh
 • The University of Glasgow
 • The University of Manchester
 • London School of Hygiene and Tropical Medicine
 • The University of Manchester
 • Queen Mary University of London 
 • University of Sheffield 
 • University of Liverpool 
 • University of Bristol 

Itali dhe Spanjë

 • Università Cattolica del Sacro Cuore
 • University of Padova
 • University of Rome  "La Sapienza"
 • University of Tome “Tor Vergata”
 • University of Bologna
 • University of Milan-Biccoca
 • University of Pavia: Harvey course
 • University of Bologna
 • University of Milano-Statale
 • University of Turin
 • University of Parma
 • University of Siena
 • ​University of Barcelona

Hollandë, Belgjikë & Zvicër

 • University of Groningen
 • Maastricht University
 • KU Leuven
 • University of Basel
 • University of Zurich (Study in German Language)

SAD/Kanada

 • Harvard University
 • NYU Grossman School of Medicine
 • Columbia Vagelos College of Physicians and Surgeons
 • Stanford University
 • Johns Hopkins University
 • St. Georges University, Grenada
 • University of California, Los Angeles (UCLA)
 • Yale University
 • University of Toronto
 • McGill University
 • University Of British Columbia

Gjermania
(Studioni mjekësi në gjermanisht)

 • Heidelberg University
 • Rwth Aachen University
 • Lübeck University
 • Witten/Hercke University
 • Magdeburg University
 • Münster University
 • Würzburg University
 • Tübingen University
 • Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg
 • Ludwig-Maximilians-Universität München

Austri
(Studioni mjekësi në gjermanisht)

 • Medical University of Vienna
 • Medical University of Graz
 • Medical University of Innsbruck
 • University of Vienna
 • University of Veterinary Medicine Vienna

DREJTIMET (Specializime në fushën e mjekësisë)


Dhjetra specialitete me fokus mbizotërues kirurgjikal apo terapeutik

 • Farmaci
 • Stomatologji
 • Veterinari
 • Shkencat biomjekësore dhe shëndetësore (farmakologjia, biomjekësia, shkenca molekulare, inxhinieria biomjekësore, shëndeti publik evropian, shkencat biomjekësore, kimia mjekësore)
 • Gjenetikë
 • Fizioterapi


Ku mund të studioj mjekësi në anglisht?


Shumë universitete evropiane ofrojnë mundësinë për të studiuar mjekësi në anglisht. Destinacione alternative me çmime të përballueshme të shkollimit janë: Bullgaria, Rumania, Gjeorgjia, Qipro, Polonia, Hungaria, Turqia, Sllovakia.

Studioni një program Mjekësi dhe startoni karrierën e ëndrrave!

Rezervoni një konsulencë falas!