Shkolla të mesme | Integral

Shkolla të mesme

Zgjedhja e një shkolle të mesme është thelbësore për të udhëhequr fëmijën tuaj drejt përmbushjes së potencialit të tij të plotë në jetë!


Integral Albania ndihmon në zgjedhjen e duhur të një shkolle të mesme private jashtë vendit e cila plotëson kriteret dhe pritshmëritë e fëmijëve dhe prindërve. 

Ne ju ndihmojmë dhe udhëzojmë në procesin e zgjedhjes së programit të edukimit dhe shkollës së mesme jashtë vendit, si dhe gjatë gjithë procesit të aplikimit, regjistrimit, pranimit dhe qendrimit të fëmijës tuaj në shkollë.