ShBA

23.08.2017

Kokomo High School

Kokomo High School (bashkuar me Haworth High School në 1984) është një shkollë katër vjeçare gjithëpërfshirëse e mesme në Kokomo, Indiana. Ajo është e vetmja shkollë e mesme në Kokomo Center Township Consolidated School Coproration.   Historia dhe përshkrim i shkurtër Shkolla e mesme Kokomo që daton nga 1874 ka një histori të gjatë, krenare dhe[...] Read more
23.08.2017

CATS Academy Boston

Cats Academy Boston CATS Academy Boston është një shkollë e mesme ndërkombëtare, kampusi i së cilës shtrihet në një hapsirë shumë të madhe dhe përfshin: klasa moderne ku mund të studiojnë deri në 12 nxënës në mënyrë që mësimdhënia të jetë efektive, tabela interaktive, bibliotekë brenda shkollës dhe bibliotekë online, laboratorë shkencorë, etj. Statistikat tregojnë[...] Read more