ShBA | Integral

ShBA

23.08.2017

Kokomo High School

Kokomo High School (bashkuar me Haworth High School në 1984) është një shkollë katër vjeçare gjithëpërfshirëse e mesme në Kokomo, Indiana. Ajo është e vetmja shkollë e mesme në Kokomo Center Township Consolidated School Coproration. Shkolla daton nga 1874 dhe ka një histori të gjatë, krenare dhe të shquar në qytetin e Kokomo, shtetin e Indianës.[...] Read more
23.08.2017

CATS Academy Boston

CATS Academy Boston është një shkollë e mesme ndërkombëtare për klasat 9-12. E vendosur vetëm 20 minuta larg Bostonit, në Braintree, CATS Academy Boston kombinon përvojën dhe vlerat e një shkolle tradicionale amerikane me konvikt, me hapësirat e reja moderne të kampusit. Boston është zemra akademike e Sh.B.A.-së, vendi ku ndodhet Universiteti Harvard dhe ku[...] Read more