Portugali | Integral

Portugali

Portugali

Shkolla të Mesme në Portugali

Do të gjeni disa dhjetëra shkolla ndërkombëtare në Portugali që u shërbejnë kryesisht të huajve, kështu që gjetja e një shkolle për fëmijën tuaj nuk duhet të jetë shumë e vështirë. Në përgjithësi, këto janë të grumbulluara rreth qendrave të qyteteve kryesore të Lisbonës, Portos dhe bregut të Algarve.

Për shkak se sistemi arsimor portugez ofron faza të ndryshme arsimore, një shkollë ndërkombëtare e caktuar mund të pranojë studentë në cikle të veçanta dhe jo në të tjera. Pra, sigurohuni që të bëni kërkimin tuaj për të kuptuar nëse fëmija juaj është i kualifikuar për të aplikuar. Në varësi të nivelit të arsimit të disponueshëm, shkollat ndërkombëtare mund të certifikohen nga degë të ndryshme të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës (në portugalisht).

IGCSE

International Baccalaureate (IB)

American AP

Integral ofron Testin orientues të karrierës për studentët të identifikojnë fushat dhe programet e përshtatshme të studimit (MyCareerChoices)

Informacion i detajuar mbi kushtet, procedurat dhe afatet e aplikimit

Përzgjedhja e institucioneve arsimore që ofrojnë programin e dëshiruar

Ndihmë në përgatitjen e dokumenteve - letër motivimi, CV, etj.

Aplikim deri në 5 universitete dhe konfirmimi i pranimit

Ndihmë në përzgjedhjen e akomodimit dhe këshilla praktike

Lista e Shkollave

23.08.2017

The International School of the Algarve

Shkolla ndërkombëtare e Algarve është themeluar në vitin 1972 nga një grup vendas, nën udhëheqjen e bashkëshortëve Paul dhe Eva Shelfhaut. Qëllimi i tyre kryesor është që t’ju ofroj një arsimim cilesor fëmijëve te komunitetit portugez dhe ndërkombëtar të krahinës më jugore në Portugali. Në një kohë të shkurtër shkolla ka fituar një reputacion ndërkombetar.[...] Read more