Portugali

23.08.2017

The International School of the Algarve

Histori dhe përshkrim i shkurtër Shkolla ndërkombëtare e Algarve është themeluar në vitin 1972 nga një grup vendas, nën udhëheqjen e bashkëshortëve Paul dhe Eva Shelfhaut. Qëllimi i tyre kryesor është që t’ju ofroj një arsimim cilesor fëmijëve te komunitetit portugez dhe ndërkombëtar të krahinës më jugore në Portugali. Në një kohë të shkurtër shkolla[...] Read more