Kanada | Integral

Kanada

Lista e Shkollave

24.02.2020

Keystone International Schools

Keystone International Schools u themelua në vitin 2012 dhe ka në total më shumë se 500 nxënës nga 48 vende të ndryshme. Shkolla në Toronto u hap në vitin 2017, duke i shërbyer nxënësve ndërkombëtarë dhe lokalë në qendër të Torontos, ku ata përgatiten për suksesin në studimet universitare. Studentët ndjekin kurrikulën e Ontarios, duke[...] Read more