Hollande | Integral

Hollande

14.07.2020

International School Eerde

Informacione rreth shkollës ISE është e vetmja shkollë ndërkombëtare me konvikt në Holandë dhe ekziston prej 80 vitesh. Ajo është e vendosur në një kështjellë të vërtetë në stilin e Louis XIV, e cila daton nga 1715. Kështjella Eerde ka një histori të shquar. Personeli mësimdhënës në Eerde është shumë i kualifikuar dhe me përvojë,[...] Read more
23.08.2017

International School Eerde

ISE është e vetmja shkollë ndërkombëtare me konvikt në Holandë. Ajo është vendosur në një vend historik për studentët në të dy nivelet fillor dhe të mesëm. Aktualisht numri i studentëve është rreth 120, dhe shumë nacionalitete janë të përfaqësuara, duke përfshirë atë të vendit pritës. Shkolla është e vendosur në një kështjellë të vjetër[...] Read more