Hollande | Integral

Hollande

23.08.2017

International School Eerde

ISE është e vetmja shkollë ndërkombëtare me konvikt në Holandë. Ajo është vendosur në një vend historik për studentët në të dy nivelet fillor dhe të mesëm. Aktualisht numri i studentëve është rreth 120, dhe shumë nacionalitete janë të përfaqësuara, duke përfshirë atë të vendit pritës. Shkolla është e vendosur në një kështjellë të vjetër[...] Read more