Hollandë | Integral

Hollandë

Hollandë

Shkolla të Mesme në Hollandë

Liberale dhe shumë e zhvilluar, Hollanda është zgjedhja e familjeve që vlerësojnë atmosferën ndërkombëtare, mënyrën holistike të mësimdhënies dhe qëndrimin individual ndaj të diplomuarve. Shkollat me konvikt në Hollandë ofrojnë arsim të mesëm në gjuhën angleze dhe u sigurojnë studentëve një mjedis të plotë mësimi, duke i inkurajuar ata të zhvillojnë potencialin e tyre intelektual, kulturor dhe shoqëror. Klasat e vogla, mësuesit me përvojë dhe mësimi ndërveprues ofrojnë një mundësi të shkëlqyer për sukses akademik si në shkollën e mesme ashtu edhe në universitet.

SISTEMET ARSIMORE

British GCSE

British A-LEVEL

International Baccalaureate (IB)

Integral ofron Testin orientues të karrierës për studentët të identifikojnë fushat dhe programet e përshtatshme të studimit (MyCareerChoices)

Informacion i detajuar mbi kushtet, procedurat dhe afatet e aplikimit

Përzgjedhja e institucioneve arsimore që ofrojnë programin e dëshiruar

Ndihmë në përgatitjen e dokumenteve - letër motivimi, CV, etj.

Aplikim deri në 5 universitete dhe konfirmimi i pranimit

Ndihmë në përzgjedhjen e akomodimit dhe këshilla praktike

Lista e Shkollave

14.07.2020

International School Eerde

Informacione rreth shkollës ISE është e vetmja shkollë ndërkombëtare me konvikt në Holandë dhe ekziston prej 80 vitesh. Ajo është e vendosur në një kështjellë të vërtetë në stilin e Louis XIV, e cila daton nga 1715. Kështjella Eerde ka një histori të shquar. Personeli mësimdhënës në Eerde është shumë i kualifikuar dhe me përvojë,[...] Read more