Hollande | Integral

Hollande

Lista e Shkollave

14.07.2020

International School Eerde

Informacione rreth shkollës ISE është e vetmja shkollë ndërkombëtare me konvikt në Holandë dhe ekziston prej 80 vitesh. Ajo është e vendosur në një kështjellë të vërtetë në stilin e Louis XIV, e cila daton nga 1715. Kështjella Eerde ka një histori të shquar. Personeli mësimdhënës në Eerde është shumë i kualifikuar dhe me përvojë,[...] Read more