Call us
00355 422 52 065

Austri

23.08.2017

Amadeus International School Vienna

Vienna International School eshte nje organizate jo-fitimprurese e cila eshte lokalizuar ne Viene, Austri. Ka qene shkolle per te strehuar femijet e punonjesve te Kombeve te Bashkuara kur diplomatet e (OKB) vendosen te hapin nje nga zyrat e tyre ne Viene. Rreth 50% e nxenesve jane femije te punonjesve te OKB-se te cilet marin perfitime[...] Read more
23.08.2017

St. Gilen International School (StGIS)

St. Gilen International School (StGIS), eshte nje shkolle elitare, ditore e pajisur me konvikte per 250 studente te moshesh 9 dhe 18 vjec. Shkolla ofron nje kurrikul te larte arsimore qe te con drejt kualifikimit per Diplome Nderkombetare ne dy vitet e fundit. Gjuha e mesimdhenies eshte Anglishtja. StGIS eshte anetare e Keshillit te Shkollave[...] Read more