Call us
00355 422 52 065

The International School of the Algarve

The International School of the Algarve punon në fushën e arsimit që nga viti 1972 dhe ka fituar një reputacion të shquar për mësimdhënie dhe cilësi. Përkushtimi dhe angazhimi ndaj procesit arsimor të disa brezave të nxënësve çoi për të marrë një hap më tej në misionin arsimor nëpërmjet rihapjes së Departamentit të shkollës me konvikt.

 

Në ISA konviktit ne kërkojmë për të promovuar një mjedis gjithëpërfshirës i cili reflekton qasjen e shkollës për të drejtat dhe përgjegjësitë, mundësitë e barabarta, nevoja të veçanta arsimore dhe njohjen e diversitetit dhe të dallimeve. Në ISA nxënësit konvikt gjejnë mbështetje të vazhdueshme për sfidat dhe arritjet e tyre akademike dhe ekstra-kurrikulare, si dhe inkurajim për të ndjekur entuziazmin e tyre personale.