The International School of the Algarve

Histori dhe përshkrim i shkurtër Shkolla ndërkombëtare e Algarve është themeluar në vitin 1972 nga një grup vendas, nën udhëheqjen e bashkëshortëve Paul dhe Eva Shelfhaut. Qëllimi i tyre kryesor është që t’ju ofroj një arsimim cilesor
fëmijëve te komunitetit portugez dhe ndërkombëtar të krahinës më jugore në Portugali. Në një kohë të shkurtër shkolla ka fituar një reputacion ndërkombetar. Në ditën e sotme, këtu studiojnë nxënës nga më shumë se 30 shtete, pjesa më e madhe
vjen nga Britania e Madhe, Hollanda, Spanja, Kina, Franca, Gjermania, etj. Kurset zhvillohen në grupe të vogla, gjë që i lejon të jetë një mësim më individual për t’ju përshtatur të gjitha nevojave të nxënësve. Falë atmosferës së ngrohtë dhe miqësore, nxënësit e rinj integrohen shumë shpejt në komunitetin shkollor.
Shkolla është e vendosur ne Lagoa, një qytezë me afërsisht 6000 banorë që i përket zonës Farom të qarkut Algarve. Kjo krahinë është një destinacion i famshëm turistik, që ofron plazhe të arta, vende kulturore dhe mundësi të ndryshme akomodimi me
kushte të shkëlqyera për relaksim, sport dhe argëtim. Zona është e famshme për peshkim, prodhim të verave dhe gatimeve vendase. Kampusi i shkollës është i vendosur në afërsi të rrugës kryesore që kalon përgjatë bregut jugor të Portugalisë.
Nxënësit kanë në dispozicion autobuze private për të mbërritur në qytetet në afërsi:
Faro, Budens, Lagos, Silves, Albufeira, Vilamoura, etj. Aeroporti ndërkombetar Faro ndodhet afërsisht 40 minuta larg me makinë. Kampusi ka një siperfaqe prej 10 ha dhe përfshin godina shkollore me 40 klasa, 3 laboratorë shkencor, 4 studio arti,
2 kabinete muzike, 3 salla informatike me internet, sallë design dhe teknologji, bibliotekë, kuzhinë dhe sallë ngrënjeje. Shkolla ka një qendër sportive të bollshme që përfshin fusha futbolli, tre fusha për calçeto, tre fusha volejbolli dhe 3 baskebolli, 2 fusha tenisi, pistë atletike, sallë gjimnastike dhe studio karateje. Uniforma është e detyrueshme për të gjithë nxënësit dhe është e siguruar nga shkolla, së bashku me pajisjet sportive. Nxënësve që vazhdojnë programin A-levels
u lejohet që të veshin edhe rroba të tjera, me kusht që të jenë të përshtatshme për
mjedisin shkollor.
Programe Akademike
Dega ndërkombëtare (3-18 vjeç)
Junior School (6-11 vjeç)
Në klasat fillore (I-VI) përfshihet mësimdhënia në dy gjuhë të ndryshme, anglisht
dhe portugalisht. Të gjithë nxënësit mësojnë gjuhën portugeze si gjuhë të huaj.
Struktura e programit shkollor është hartuar në bazë të sistemit britanik, ndërsa
disa lëndë janë ndryshuar sipas kërkesave edukuese të nxënësve ndërkombëtare. Klasat
janë ndarë në dy grupe: fillestare dhe të avancuar, secili grup duke patur një mësues
të vetin, në mënyre që të ketë një zhvillim gjuhësor sa më të shpejtë, në varësi
të nivelit individual të çdo nxënësi. Gjatë proçesit të përgatitjes, formohen aftësi edhe
për letërsi jashtëshkollore në mënyrë që të përvetësohen njohuritë e marra.
Secondary School (11 – 18 vjeç)
Kurset janë të hartuara totalisht sipas sistemit britanik- IGCSE dhe A-levels.
Testet finale në fund të çdo kursi janë të njohura në nivel ndërkombetar e janë të
akredituara nga Edexcel dhe Universiteti Cambridge. Afërsisht 98, 8 % të të diplomuareve
vazhdojnë studimet në universitetet prestigjoze, sidomos në Britaninë e
Madhe dhe në Portugali, ndërsa një pjesë dëshirojnë të studiojnë në SHBA, Kanada
dhe vende të tjera europiane.
Klasat VII – IX (11 – 13 vjeç)
Ofrohet përgatitje e përgjithshme në lëndët e mëposhtme: anglisht, matematikë,
shkenca të natyrës, portugalisht, frëngjisht, gjeografi, histori, art, teknologji informatike,
design dhe teknologji, arsimim fizik, zhvillim personal dhe arsimim social.
IGCSE (13 – 15 vjeç)
Studiohet rreth 2 vite- në klasën e X dhe XI- dhe ofron përgatitje për testet IGCSE të
njohura në nivel ndërkombetar. Programi shkollor përfshin lëndë të detyrueshme:
anglisht, matematikë, biologji, teknologji informatike dhe arsimim fizik. Lëndët shtesë
ndryshohen çdo vit. Ofrohet: fizikë, kimi, frengisht, portugalisht, histori, design
grafik, gjeografi, business, teater dhe art.
Programi i disa lëndëve shtesë është i formuar në varësi të nevojave individuale të nxënësve: letërsi angleze, muzikë, gjuhëholandeze, gjuha kineze, gjermanisht, rusisht, anglisht si gjuhë e huaj.
A-levels (16 – 18 vjeç)
Gjate dy viteve të fundit të shkollës- klasat e XII dhe XIII, ofrojnë një numër të madh të lëndëve akademike me orientim profesional, nga të cilat nxënësit duhet të zgjedhin katër: letërsi angleze, portugalisht, frengjisht, biznes, matematikë, biologji, kimi, fizikë, histori, gjeografi, art dhe design, design dhe teknologji, arsimim fizik, turizëm dhe udhëtime, ekonomi dhe teknologji informatike, etj. Lëndët shtesë janë: gjuha angleze, drejtësi, politikë,
teatër. Struktura e programit shkollor përfshin kohë për përgatitje individuale, detyra shtëpie dhe hartime nën mbikqyrjen e një profesori dhe respektimit strikt të programit ditor.
EAL
Shkolla ka një departament të gjuhës angleze ku realizohet përgatitja gjuhësore e nxënësve, sipas nivelit dhe nevojave të tyre. Stafi i profesorëve të kualifikuar punon së bashku me profesorët e lëndëve speciale. Përdorimi i mjeteve të ndryshme dhe metodave interaktive lejon integrim të shpejtë në jetën shkollore.
Dega kombëtare (6-18 vjeç)
Nxënësit mësojnë sipas programit shkollor të miratuar nga Ministria e Arsimimit të Portugalise, që përfshin tre cikle formimi të përgjithshëm deri në klasën e XI (maksimumi 14 vjeç) dhe tre vite përgatitje të specializuar në fushat e mëposhtme:
shkenca natyrore, art, biznes dhe shkenca sociale.
Akomodimi
Për akomodim përdoret një hotel që është transformuar në konvikt për nevojat e shkollës. Konvikti ka hapur dyert në vitin 2013 dhe është i vendosur në afërsi të godinave të shkollës. Ky ofron një pamje të mahnitshme të një prej plazheve më të bukura të botës. Nxënësit e moshës ndërmjet 12-14 vjeç janë të akomoduar në dhoma dyshe, ndërsa ata më të mëdhenjtë
(14-18 vjeç) në dhoma individuale.
Të gjitha dhomat kanë banjo të vetën. Të gjithë nxënësit kanë një guide orientimi për të njohur jetën shkollore.Të gjithë nxënësit duhet të kenë sigurime mjeksore, kundrejt nje pagese shtesë. Sigurohet shërbimi për kujdesje mjeksore.
Shkolla ofron këshillim gjatë pushimeve ndër semestre dhe të ditëve pushim të përfshira në taksën e shkollës. Sigurohen të tre vaktet me një menu të larmishme, të ekuilibruar dhe në varësi të moshës së nxënësve. Në drekë ofrohen tre lloje ushqimesh
sipas zgjedhjes, të përgatitura në mensën e shkollës. Ekziston edhe një snack
bar.
Mosha e nxënësve: 3-18 vjeç
Mosha e nxënësve në konvikt: 12-18 vjeç
Numri total i nxënësve: 600
Numri i nxënësve në konvikt: 20
Numri i nxënësve të huaj: 292
Programet akademike:
– IGCSE
– A-levels
– EAL
Kërkesa për nxënësit ndërkombetar:
– Lista e notave të dy viteve të fundit
– Test për pranim në anglisht dhe matematikë
– Intervistë