Stiftung Louisenlund | Integral

Stiftung Louisenlund

Në zemër të Schleswig-Holstein pranë Detit Baltik shtrihet Louisenlund. Fondacioni Louisenlund ka krijuar një sistem shkollor që përdor metodat e sotme të mësimdhënies për të përgatitur fëmijët për të ardhmen e tyre. Mjetet e nevojshme për të përmbushur kërkesat e ardhshme profesionale përfshijnë zhvillimin personal dhe vetëdijen sociale. Shkolla private Louisenlund ka ndjekur gjithmonë një qasje holistike në promovimin e këtyre të rinjve. Për më tepër, fondacioni është pjesë e një rrjeti ndërkombëtar të shkollave partnere në të gjitha kontinentet. Rreth 440 nxënës mësojnë në një mjedis ndërkombëtar dhe kozmopolit.

Informacione të përgjithshme