Stiftung Landheim Schondorf am Ammersee | Integral

Stiftung Landheim Schondorf am Ammersee

Landheim Schondorf është një shkollë me konvikt e vendosur në Schondorf në Ammersee me dy shkolla të mesme të veçanta dhe një shkollë fillore. Kampusi përfshin 27 ndërtesa dhe u themelua nga Julius Lohmann në 1905 si një “shtëpi e të mësuarit” në një mjedis rural. Fillimisht, vetëm studentët djem u lejuan të merrnin pjesë. Në 1929, Ernst dhe Julie Reisinger e kthyen shkollën në një fondacion. Shkolla i mbështet studentët individualisht, në mënyrë që përveç arsimit të shkëlqyeshëm, ata të fitojnë edhe qetësinë dhe forcën e nevojshme të brendshme që ju nevojitet për të arritur suksesin në jetë.

Informacione të përgjithshme