St. Michaels College

St. Michaels College eshte nje shkolle nderkombetare e vogel dhe mikpritese, e vendosur ne Tenbury Wells, ne zemer te Anglise, te rrethit te Worchestershire, afer qytetit Herfort dhe Worcester. Krahina eshte e famshme per bukurine natyrore. Fale vendodhjes se saj, gjimnazi ofron kondita ideale studimi dhe jetese ne nje mjedis te qete dhe te sigurte, larg zhurmes se qyteteve te medha.

 

Programe akademike

GCSE (14-16 vjeç)
Perfaqeson një kombinim ndermjet aktivieteve te klases me punen ne projekte. Vleresimi ne disa lende zhvillohet gjate gjithe vitit.

IGCSE (15-16 vjeç)
Nga shtatori 2013 ofrohet nje program intensiv pergatitje me kohezgjatje nje vjeçar per provimet GCSE. Programi perfshin pese lende: anglisht, matematike, gjeografi, biznes dhe ekonomi. Gjithashtu si shtese ofrohet edukim fizik dhe sport.

A-levels (mbi 16 vjeç)
Në kete program dy vjeçar, nxenesit mund te zgjedhin ndermjet tre dhe pese lendeve.

University Foundation (mbi 17 vjeç)
Ky program akademik nje vjeçar eshte krijuar per nxenesit qe kane mbaruar gjimnazin ne vendin e tyre dhe deshirojne te aplikojne ne universitetet britanike ose per ata nxenes me nje nivel jo te mire te gjuhes angleze.