St. Clare’s Oxford

➽ ST. CLARE’S OXFORD

 

➤ Histori e shkurtër dhe përshkrimi
Kolegji St. Clare’s gëzon reputacionin e një shkolle që ofron një program IB të rangut të parë dhe është një nga shkollat e vetme në botë që organizon seminare për trajnimin dhe kalifikimin e profesorëve. E themeluar në vitin 1953, kombinon me sukses metodën aktuale dhe progressive të mësimit me traditë të gjatë, gjë e cila e bën Oxfordin një prej kryeqytetet e botës për mësim. Filozofia e shkollës është që çdo nxënës duhet të zhillohet si individ në një ambjent liberal dhe kreativ, duke i stimuluar mendimin kritik, pasurimi i koncepteve për botën dhe tolerancën në marrëdhënie me të tjerët. Në kolegj studiojnë nxënës nga pothuajse 40 kombësi të ndryshme. Të gjithë profesorët janë të kalifikuar dhe ekspertë në fushën e tyre të aktivitetit. Kolegji krenohet me realizimet e mahnitshme në provimet IB të vitit të kaluar. 97% e nxënësve janë diplomuar, me rezultat mesatar 78% në plan botëror. Mesatarja e nxënësve ka qënë 34, 5 pikë, kurse tre nxënës kanë arritur 45 pikët maksimale, duke u renditur mes 70 nxënësve me pike maksimale në botë. 15% e të diplomuarve bëjnë pjesë në kategorinë elitare me mbi 40 pikë. Një pjesë e madhe e tyre janë pranuar në universitete prestigjoze si Cornell dhe Boston ne SHBA, Oxford, Cambridge, LSE, UCL, Saint Andrew’s, Warwic,Lancaster, Durham dhe Zork në Britaninë e Madhe. Shkolla ndodhet në periferinë elegante Summertown në perëndim të Oxford. Baza shkollore është e përbërë nga 27 ndërtesa me still viktorian, të cilat formojnë dy komplekset shkollore. Kampusi Bansbury Road është për nxënësit e IB dhe për kurset verore të gjuhëve të huaja dhe përfshin klasa, laboratore dhe një bibliotekë të pasur me mbi 35000 volume, kurse kampusi Bardwell Road është për nxënësit më të mëdhenj. Kolegji ka 15 konvikte ku mund të akomodohen deri në 325 nxënës. Këto janë të vendosura në zona të rrethuara nga parqet, dyqane të shumta, kafene dhe terrenesportive. Çdo nxënës ka këshilltar akademik personal i cili i monitorizon progresin.
➤ Programe Akademike

✢ Pre-IB Course

Ky kurs prej një viti është për ata që kanë nevojë për përgatitje për programin IB ose të cilët duan të perfeksionojnë nivelin e gjuhës angleze, dhe të pasurojnë fjalorin në lëndë të ndryshme. Programi përfshin pesë module, secila me një kohëzgjatje prej 7 javësh. Modulet janë: gjuha angleze, matematikë, shkenca ekzakte, shkenca humane, art-muzikë, teatër ose art plastic, literature universale, arsimim shëndetsor,univers dhe personalitet. Vihet theksi në formimin e aftësive të mësimit individual. Shtesë, nxënësit mund të regjistrohen në gjitha aktivitetet që organizohen nga kolegji. Kursi nuk garanton vazhdimësinë automatikisht në programin IB, sepse në këtë program pranohen vetëm nxënësit me rezultate shumë të mira.

✢ International Baccalaureate

International Baccalaureate është një program akademik me një nivel të lartë, i cili ofron përgatitje të përgjithshme të thelluar dhe është për nxënësit inteligjent dhe ambiciozë të cilët duan të regjistrohen në universitetet elitare. Shumica e universiteteve në Britaninë e Madhe, duke përfshirë Oxford dhe Cambridge, njohin diplomën IB si altenativën e A-levels. Në Kanada dhe SHBA disa prej lëndëve të studiuara në programin IB njihen si ekivalente në kurset e kolegjit dhe universitetit, dhe në varësi të rezultateve përfundimtare, jepen kredite për vitin e parë dhe nxënësit mund të regjistrohen direkt në vitin e dytë. Programi ofron një spektër të gjerë të lëndëve, gjë e cila ofron fleksibilitet në kompozimin e planit shkollor individual, në varësi të kërkesave të secilit nxënës. Studiohen gjashtë lëndë, tre prej të cilave në nivel të lartë (HL) dhe tre në nivel standart (SL).
Në St. Clare’s ofrohen lëndët e mëposhtme:
Grupi 1 – HL dhe SL: anglisht, gjermanisht, italisht; Ofrohen 25 gjuhë të huaja (SL), që nga gjuha shqipe dhe hollandeze, deri tek ajo poloneze, italiane, gjermane, ruse, norvegjeze dhe serbe. Sipas kërkesës, kolegji mund të organizojë dhe kurse të gjuhëve të cilat nuk gjenden në listë.
Grupi 2 – Anglisht, frëngjisht, spanjisht, gjermanisht, dhe në nivel fillestar gjuha spanjolle dhe kineze.
Grupi 3 – Në këtë grup ofrohen: histori, gjeografi, ekonomi, psikologji, politikë universal, biznes dhe menaxhim
Grupi 3 ose 4 – Lëndë ndërdisiplinore: e vetmja lëndë – arsimim shoqërore dhe ekologji- mund të zgjidhet në një nga grupet e specifikuara.
Grupi 4 – biologji, kimi, fizikë dhe as- tronomi
Grupi 5 – matematikë, aplikime matematikore, metoda matematike
Grupi 6 – Lëndë facultative: muzikë, teatër ose arte vizuale.

✢ University Foundation Course / 18+

Kursi është për ata që kanë mbaruar arsimin parauniversitar jashtë shtetit, të cilët dëshirojnë të regjistrohen në një universitet britanik dhe në të njëjtën kohë, që duan të përmirësojne gjuhën angleze. Programi ka një kohëzgjatje prej dy vitesh dhe kombinon përgatitjen akademike me studim intensiv të gjuhës.

Kursi përfshin dy grupe lëndësh:
-Lëndë në fushën e biznesit: biznes, menaxhim, ekonomi, turizëm dhe menaxhim hoteli.
-Shkenca sociale: ekonomi, psikologji, politikë, sociologji, antropologji sociale dhe marrëdhënie ndërkombëtare.

➤ Akomodimi
Shumica e nxënësve jetojnë në kampuset e kolegjit, të cilat ndodhen afër ndërtesës qëndrore. Baza shkollore ka 15 ndërtesa, që ngjajnë si shtëpi të mëdha. Secila shtëpi pret 12-30 nxënës, të akomoduar në dhoma dyshe. Në çdo shtëpi, ka dhoma të përbashkëta me televizor, video, telefon dhe kushte për përgatitjen e mëngjesit. Disa shtëpi kanë lavatriçe për nxënësit. Kolegji ofron dy lloje akomodimesh për nxënësit nën 18 vjeç:
-Kampus – akomodimi bëhet në dhoma individuale ose dyshe, disa prej tyre me banjo dhe kuzhinën e tyre.
-Familje pritëse- Shumica e familjeve punojnë me kolegjin prej më shumë se 20 vitesh. Akomodimi bëhet në dhoma individuale dhe sigurohet ushqim i pjesshëm. Shumica e familjeve jetojnë afër kolegjit.
➤ Aktivitete jashtëshkollore
Kolegji ofron një numër të madh aktivitetesh jashtëshkollore. Nxënësit mund të regjistrohen në aktivitete të ndryshme sportive si futboll, basketboll, hokei, tenis, not, squash, badminton, hipizëm, aerobik. Organizohen eskursione ne Britaninë e Madhe dhe jashtë shtetit, dalje në teatër, muze, piknik. Nxënësit mund të regjistrohennë klubet e fotografisë, muzikës dhe artit. Disa aktivitete përfshihen në taksën e studimit, kurse për të tjerat kërkohet pagesë ekstra.
➤ Bursa studimi
Çdo vit marrin bursa nxënësit me rezultate akademike të shkelqyera. Klasifikimi bëhet në bazë të dëftesës, rekomandimeve nga ana e profesorëve dhe nga prezantimi në provimin e pranimit dhe gjatë intervistës, e cila bëhet në muajin shkurt, në Oxford. Kolegji jep dy bursa të plota dhe dy tëpjesshme.
➤ Kurse verore për gjuhë të huaja 15-17 vjeç
Kurs gjuhësor themelor – formimi përfshin 21 orë/javë të gjuhës angleze të përgjithshme dhe me zgjedhje: teatër, poezi, kulturë, anglisht biznesi, multimedia, muzikë popullore, film, përgatitje për provimet Cambridge, art.
➤ Kurs gjuhësore intensive
26 orë/javë të gjuhës angleze të përgjithshme, punë në projekte dhe përgatitje individuale. Gjuha angleze për qëllime akademike – Kursi është i përshtatshëm për nxënësit që dëshirojnë të përgatiten për gjimnaz ose për programet A-levels dhe IB. Formimi përfshin 28 orë/javë të gjuhës angleze të përgjithshme, aftësi për shkrimin e eseve, terma teknikë dhe prezantime.
➤ Përgatitje për IB
Kursi kombinon studimin e gjuhës angleze me atë të lëndëve të programit IB.
Kurs vere përsëritës për IB – kursi është për nxënësit që kanë mbaruar vitin e pare të IB ose të cilët dëshirojnë të shtojnë njohuritë në lëndë të ndryshme: biologji, kimi, fizikë, ekosisteme dhe arsimim shoqëror, histori, gjeografi, psikologji, ekonomi.