St. Clare’s Oxford | Integral

St. Clare’s Oxford

Kolegji St. Clare’s gëzon reputacionin e një shkolle që ofron një program IB të rangut të parë dhe është një nga shkollat e vetme në botë që organizon seminare për trajnimin dhe kalifikimin e profesorëve. E themeluar në vitin 1953, kombinon me sukses metodën aktuale dhe progressive të mësimit me traditë të gjatë, gjë e cila e bën Oxfordin një prej kryeqytetet e botës për mësim. Filozofia e shkollës është që çdo nxënës duhet të zhillohet si individ në një ambjent liberal dhe kreativ, duke i stimuluar mendimin kritik, pasurimi i koncepteve për botën dhe tolerancën në marrëdhënie me të tjerët. Në kolegj studiojnë nxënës nga pothuajse 40 kombësi të ndryshme. Të gjithë profesorët janë të kalifikuar dhe ekspertë në fushën e tyre të aktivitetit. Kolegji krenohet me realizimet e mahnitshme në provimet IB të vitit të kaluar. 97% e nxënësve janë diplomuar, me rezultat mesatar 78% në plan botëror. Mesatarja e nxënësve ka qënë 34, 5 pikë, kurse tre nxënës kanë arritur 45 pikët maksimale, duke u renditur mes 70 nxënësve me pike maksimale në botë. 15% e të diplomuarve bëjnë pjesë në kategorinë elitare me mbi 40 pikë. Një pjesë e madhe e tyre janë pranuar në universitete prestigjoze si Cornell dhe Boston ne SHBA, Oxford, Cambridge, LSE, UCL, Saint Andrew’s, Warwic,Lancaster, Durham dhe Zork në Britaninë e Madhe. Shkolla ndodhet në periferinë elegante Summertown në perëndim të Oxford. Baza shkollore është e përbërë nga 27 ndërtesa me still viktorian, të cilat formojnë dy komplekset shkollore. Kampusi Bansbury Road është për nxënësit e IB dhe për kurset verore të gjuhëve të huaja dhe përfshin klasa, laboratore dhe një bibliotekë të pasur me mbi 35000 volume, kurse kampusi Bardwell Road është për nxënësit më të mëdhenj. Kolegji ka 15 konvikte ku mund të akomodohen deri në 325 nxënës. Këto janë të vendosura në zona të rrethuara nga parqet, dyqane të shumta, kafene dhe terrenesportive. Çdo nxënës ka këshilltar akademik personal i cili i monitorizon progresin.

Kolegji ofron një numër të madh aktivitetesh jashtëshkollore. Nxënësit mund të regjistrohen në aktivitete të ndryshme sportive si futboll, basketboll, hokei, tenis, not, squash, badminton, hipizëm, aerobik. Organizohen eskursione ne Britaninë e Madhe dhe jashtë shtetit, dalje në teatër, muze, piknik. Nxënësit mund të regjistrohennë klubet e fotografisë, muzikës dhe artit. Disa aktivitete përfshihen në taksën e studimit, kurse për të tjerat kërkohet pagesë ekstra.

Akomodim:
Shumica e nxënësve jetojnë në kampuset e kolegjit, të cilat ndodhen afër ndërtesës qëndrore. Baza shkollore ka 15 ndërtesa, që ngjajnë si shtëpi të mëdha. Secila shtëpi pret 12-30 nxënës, të akomoduar në dhoma dyshe. Në çdo shtëpi, ka dhoma të përbashkëta me televizor, video, telefon dhe kushte për përgatitjen e mëngjesit. Disa shtëpi kanë lavatriçe për nxënësit. Kolegji ofron dy lloje akomodimesh për nxënësit nën 18 vjeç:
Kampus: akomodimi bëhet në dhoma individuale ose dyshe, disa prej tyre me banjo dhe kuzhinën e tyre.
Familje pritëse: Shumica e familjeve punojnë me kolegjin prej më shumë se 20 vitesh. Akomodimi bëhet në dhoma individuale dhe sigurohet ushqim i pjesshëm. Shumica e familjeve jetojnë afër kolegjit.

Informacione të përgjithshme

Mosha e nxënësve: 15-19 vjeç
Mosha e nxënësve në konvikt: 15-19 vjeç
Nr. total i nxënësve: 260
Nr. i nxënësve në konvikt: 250
Nr i nxënësve të huaj: 235

Programe akademike:
- Pre-IB course
- IB Diploma
- Foundation courses
- Kurse verore të gjuhëve të huaja

Kërkesa për kandidatët e huaj:
-Dëftesa me notat e dy viteve të fundit
-Rekomandim nga ana e profesorëve të matematikës, anglishtes dhe të kujdestarit
-Intervistë në telefon
Çdo vit marrin bursa nxënësit me rezultate akademike të shkelqyera.
Klasifikimi bëhet në bazë të dëftesës, rekomandimeve nga ana e profesorëve dhe nga prezantimi në provimin e pranimit dhe gjatë intervistës, e cila bëhet në muajin shkurt, në Oxford.
Kolegji jep dy bursa të plota dhe dy të pjesshme.