Schule Schloss Stein | Integral

Schule Schloss Stein

Shkolla është një pronë familjare që nga viti 1948. Ilse Wiskott themeloi shkollën për vajzën e tij. Në vitin 1964, pas vdekjes së tij, u themelua shoqata e shkollave jofitimprurëse, nën drejtimin e Olaf Ziegler dhe Sebastian Ziegler është përgjegjës që nga 1997. Peizazhi alpin i Chiemgau ofron natyrë dhe kulturë në një distancë të afërt.

Kompleksi i kështjellave të vendosura në shkëmb e bëjnë vendndodhjen e shkollës unike. Pajisjet moderne në dhoma dhe klasa, si dhe salla e parë sportive në botë me dysheme të ndriçuara me LED krijojnë kushte të veçanta të mësimit dhe akomodimit.

Informacione të përgjithshme