Schule Schloss Salem | Integral

Schule Schloss Salem

Schule Schloss Salem është themeluar në vitin 1920 nga princi Max von Baden kancelari i fundit i kohës së kaizerit. Në bazën e filozofisë së shkollës, nxënësit duhet të mësohen ti qëndrojnë besnikë mendimeve dhe bindjeve të tyre, pavarësisht se mund të kritikohen për këtë. Salem është një shkollë private e cila është e autorizuar nga shteti, krahina Baden-Wurtenberg dhe në të njëjtën kohë është një shkollë internacionale e cila bën pjesë në organizatën e shkollave IB. Ajo është pjestare e shoqatës së shkollave gjermane Landerziehungsheime dhe e organizatës internacionale Round Square Conference dhe është partnere me një seri shkollash amerikane.

Schule Schloss Salem është e përbërë nga tre shkolla dhe në të gjitha kampuset, studimi zhvillohet në klasa të vogla dhe shpjegohet nga stafi pedagogjik i kualifikuar, të cilët përdorin metoda moderne.

Në klasat 5 dhe 6 programi është i fokusuar tek gjuha gjermane, matematika dhe gjuhët e huaja (ofrohet gjuha angleze dhe latine). Nxënësit jetojnë në godinën “Rentamt”, në një lokacion shumë të veçantë, e ndërtuar mbi 200 vjet më parë nga murgjit Cistercian si një shkollë për djem. Klasat dhe konviktet në “Rentamt” gjenden në një mjedis natyror.

Në klasat 7 dhe 8 krijohet themeli për mësimin e pavarur. Gjthashtu rriten mundësitë e nxënësve për të ardhmen pasi kombinohen klasat gjermane me ato ndërkombëtare. Në proçesin mësimor përdoren metoda moderne me orientim praktik, të cilat e tejkalojnë përmbajtjen didaktike të lëndës së caktuar dhe klasës. Nxënësit marrin pjesë në ekspedita ekologjike, seminare në ambjent të hapur dhe eskursione edukative të cilat kontribuojnë në zhvillimin e punës në grup dhe të aftësive individuale.

Në klasat 9 dhe 10 fokusi është tek të menduarit jashtë kornizave, duke eksploruar kufijtë e vetvetes. Nxënësit orientohen drejt Abiturit. Schule Schloss Salem ofron programin dhe projektet e duhura për këtë qëllim, siç është ekspedita unike e kufijve të jashtëm në klasën e 9.

Salem International College – Ndërtesa ndërkombëtare ku mësojnë nxënësit më të mëdhenj, Schloss Spetzgard, së bashku me kampusin e ri të hapur në vitin 2000, përbëjnë Kolegjin Ndërkombëtar Salem. Këtu mësojnë nxënësit e dy viteve të fundit (klasat e 11 dhe 12) të cilët hedhin hapat e fundit në rrugën drejt universitetit, duke studiuar programet Abitur ose IB.

Programi i diplomimit në arsimin e mesëm ‘Abitur’ – Nxënësit që kanë zgjedhur t’i përfundojnë studimet me Abitur janë vendosur para një sfidë të madhe sepse notat e dy viteve të fundit llogariten në mesataren përfundimtare të provimit të maturës. Kurset ndahen në tre lëndë kryesore, gjuha gjermane, gjuha e dytë e huaj dhe matematika.

Programi i diplomës IB – Programi IB ofrohet që në vitin 1991 në vend të programit Abitur dhe është për nxënësit me rezultate të larta akademike dhe nivel të avancuar të anglishtes të cilët duan në kandidojnë në universitetet më elitare internacionale. Programi ofron një spektër të gjerë lëndësh të cilat lejojnë fleksibilitet në ndërtimin e planit individual të studimit, në funksion të kërkesave të çdo nxënësi.

Akomodimi

Kështjella Hohenfels – Akomodimi bëhet në kampusin e ndërtesës kryesore të kështjellës dhe dhomat e konviktit janë me shumë shtretër.

Kështjella Salem – Vajzat dhe djemtë jetojnë të ndarë, në dhoma me 2-4 shtretër dhe të pajisur me kabina dushi, kuzhinë dhe dhomën e ndenjes për argëtim.

Kështjella Spetzgart – Nxënësit akomodohen në kampuse të rehatshme, në dhoma dyshe. Dhomat janë të ndara në krahe të ndryshme ku secila ka banjo me kabinë dushi, kuzhinë dhe dhomë ndenje me televizor. Çdo kampus ka një drejtues i cili jeton brenda kampusit njësoj si nxënësit.

Informacione të përgjithshme

Mosha e nxënësve: 10 -19 vjeç
Mosha e nxënësve në konvikt: 10- 19 vjeç
Numri i përgjithshëm i nxënësve: 700
Numri i nxënësve me moshë ndërmjet: 650
Numri i nxënësve të huaj: 159

Programe Akademike:
- Programi gjerman
- Klasat ndërkombëtare
- Abitur
- IB Diploma
- Kurse vere të gjuhëve të huaja

Kërkesa për pranim për studentët e huaj:
- Lista e notave të dy viteve të fundit
- Rekomandim nga ana e profesorëve/kujdestarit
- Provime dhe intervistë/ bëhen në një date fikse në shkollë
Bursa studimi
Falë fondit vullnetar për mbledhjen e resurseve financiare, në çdo vit jepen bursa për thuajse 20% të nxënësve me rezultate akademike të shkëlqyera, të cilët përfshihen në mënyrë aktive në jetën shkollore.

Shuma bazë për çdo bursë është 6000 € në vit, ose 500 € në muaj, pavarësisht nga të ardhurat dhe rrethanat financiare të familjes. Kjo nënkupton një zbritje me këtë vlerë nga tarifat aktuale të shkollës dhe të konviktit.