Schule Schloss Salem

Historia dhe përshkrim i shkurtër Schule Schloss Salem është themeluar në vitin 1920 nga princi Max von Badenkancelari i fundit i kohës së kaizerit, politikanit dhe pedagogut Kurt Hanh, si dhe ai që kryente funksionin e këshilltarit sekret të ministrit të kulturës Carl Reinhard. Kurt Hanj formuloi një seri parimesh reformiste në arsim të cila vazhdojnë të repektohen edhe tani. Në bazën e filozofisë së tij nxënësit duhet të mësohen ti qëndrojnë besnik mendimeve dhe bindjeve të tyre, pavarësisht se mund të kritikohen për këtë. Salem është një shkollë private e cila është e autorizuar nga shteti, krahina Baden-Wurtenberg dhe në të njëjtën kohë është një shkollë internacionale e cila bën pjesë në organizatën e shkollave IB. Shkolla është pjestare e shoqatës së shkollave gjermane Landerziehungsheime dhe e organizatës internacionale Round Square
Conference dhe është partnere me një seri shkollash amerikane. Schule Schloss Salem është e formuar në tre shkolla, të cilat disponojnë baza shkollore të ndara. Në të gjitha kampuset, studimi zhvillohet në klasa të vogla dhe shpjegohet nga stafi pedagogjik i kualifikuar, të cilët përdorin metoda moderne.
Shkolla – 9 -11 vjeç
Prej më shumë se 75 vjetësh shkolla ndodhet në territorin e kështjellës mesjetare Hoenfels, e ndërtuar që në vitin 1292, e cila përfaqëson një komunitet të vogël ku mund të gjenden shumë gjëra: fermë, vëzhgues, sallë gjimnastike, mure për t’u ngjitur, terrene sporti multifunksionale, pishinë te hapur. Mbi kopshte, 8 km në veri të liqenit Constance, është një pamje e mrekullueshme e natyrës piktoreske përreth. Atmosfera unike i stimulon fëmijët të marrin pjesë në aktivitete të ndryshme, i
zgjon dëshirën për të mësuar dhe interesin për të eksploruar në ambjentin përreth duke i edukuar shpirtin e tolerancës dhe pavarësisë.
Shkolla e mesme – 12 – 13 vjeç
Shkolla ndodhet në zonën e manastirit mesjetar Salem, afërsisht 12 km nga liqeni Constance, në rajonin Lindtygau, e njohur për kopshtet e bukura. Kombinimi ndërmjet mësimit, sportit dhe aktiviteteve artistike krijon një atmosferë unike dhe
përshtypje që nuk harrohen. Shkolla ka një biblotekë të pasur, klasa të rehatshme mësimdhënie ku ndër to ka edhe studio arti. Në shkollë mësojnë nxënës të cilët janë të vendosur të mësojnë sistematikisht dhe individualisht në mënyrë që të marrin
njohuri të shëndosha. Shkolla ka në dispozicion bazën sportive me sallë sporti, terrene sporti dhe port për jahtet në lumin Bodensee; sallë kompjutrash me internet, biblotekë të pasur. Seminaret ofrojnë mundësinë për të zhvilluar mësimin me
fotografi dixhitale, montazh video, multimedia.
Salem International College – 14-19 vjeç
Ndërtesa ndërkombëtare ku mësojnë nxënësit më të mëdhenjë, Schloss Spetzgard, së bashku me kampusin e ri të hapur në vitin 2000, përbëjnë Kolegjin Ndërkombëtar Salem. Këtu mësojnë nxënësit e dy viteve të fundit (klasat e 12 dhe e 13)
të cilët hedhin hapat e fundit në rrugën drejt universitetit, e cila mbyllet me Abitur (provimi për maturë gjermane) ose IB Diploma.
Kolegji Ndërkombëtar Salem ndodhet në shpatet veriore mbi liqenin Constance, afër Juberlingen ku ndodhen dy godinat shkollore që mësojnë mbi 330 nxënës. Nxënësit e klasës së 12 dhe e vitit të parë IB zhvendosen në kështjellen Spetygart, kurse të diplomuarit e programit Abitur dhe IB janë në kampusin e ndërtuar kohët e fundit në rajonin fqinj Horlen. Më shumë se gjysma e nxënësve janë të akomoduar ne konviktin e shkollës. Bibloteka e pasur, terrenet e shumta sportive, porti me jahtet
vetjake përben atmosferën e shkëlqyer për zhvillimin e plotë të nxënësve në fusha të ndryshme.
Shkolla – klasat 5-7
Studimi bëhet në klasa të vogla me duke filluar me 13 vetë dhe maximumi 19 vetë, në këtë mënyrë fokusi për zhvillimin individual do të jetë më i plotë. Për nxënësit e huaj ofrohen kurse shtesë të gjuhës gjermane, në varësi të nivelit dhe të nevojave të secilit. Mbikëqyrësit akademik monitorizojnë zhvillimin dhe progresin e nxënësve
dhe ofrojnë mbështetje në rast nevoje. Programi është i fokusuar tek gjuha gjermane,
matematika dhe gjuhët e huaja (ofrohet gjuha angleze dhe latine).
Shkolla e mesme – klasat 8-10
Në proçesin mësimor përdoren metoda moderne me orientim praktik, të cilat e tejkalojnë përmbajtjen didaktike të lëndës së caktuar dhe klasës. Nxënësit marrin pjesë në ekspedita ekologjike, seminare në ambjent të hapur dhe eskursione edukative të
cilat kontribuojnë në zhvillimin e punës në grup dhe të aftësive individuale. Deri sa të fillojnë arsimin e mesëm nxënësit mund të zgjedhin ndërmjet seksionit gjerman ose programit internacional, lëndët e programit gjerman shpjegohen në anglisht.
Aktivitetet shkollore zhvillohen në mëngjes, duke përfshirë edhe të shtunën. Nxënësit e klasës së 10 bëjnë praktikë tre javore në një ndërmarrje, kurse ata të klasës së 11 bëjnë një projekt në një lëndë të caktuar përpara se të kalojnë në vititn tjetër (Oberstufe).
Kolegji-klasat 11-13
Proçesi i globalizimit ekonomik dhe kulturor ka ndryshuar kërkesat e të rinjve,
të cilët duan të ndërtojnë një karrierë profesionale në kuadër ndërkombëtar. Në
shkollën Internacionale Salem ofrohen programe në gjuhën gjermane dhe angleze,
ndërsa në kohën e lirë të gjithë nxënësit integrohen dhe marrin pjesë së bashku në
të gjitha aktivitetet jashtëshkollore. Ndjenja e përkatësisë në një grup është shumë e
rëndësishme për jetën në konvikt dhe çdo nxënës duhet të marrë pjesë si në aktivitetet
shkollore dhe ato jashtëshkollore.
Programi i diplomimit të arsimit të mesëm ‘Abitur’
Nxënësit që kanë zgjedhur t’i përfundojnë studimet me Abitur janë vendosur para
një sfidë të madhe sepse notat e dy viteve të fundit llogariten në mesataren përfundimtare
të provimit të maturës. Dy vitet e fundit të kolegjit janë strukturuar në katër
semestre, sipas sistemit vjetor të arsimit. Çdo nxënës zgjedh një kombinim lëndësh
dhe merr një raport në përfundim të se-mestrit. Kurset ndahen në tre lëndë kryesore,
njëra me detyrim dhe njëra me zgjedhje, plus lëndë të tjera me detyrim dhe
me zgjedhje. Lëndët kryesore janë gjuha gjermane, gjuha e dytë e huaj dhe matematika.
Lënda e detyruar duhet të jetë një tjetër gjuhë e huaj ose shkencë ekzakte. Të
gjithë nxënësit duhet të studiojnë lëndët e mëposhtme: gjuha gjermane, shkenca
sociale/ katër semestre histori, dy simestre gjeografi dhe dy sociologji/, arte ose muzikë,
etike ose teologji, dy shkenca ekzakte/ kimi, fizike ose biologji/ dhe sport. Lëndët
me zgjedhje të ofruara janë letersi, filozofi, psikologji, gjeometri, gjeologji, astronomi,
teknologji informacioni.
Programi i diplomimit të mesëm i gradës „International Baccalaureate“
Programi IB ofrohet që në vitin 1991 në vend të programit Abitur dhe është për nxënësit
me rezultate të larta akademike dhe nivel të avancuar të anglishtes të cilët duan
në kandidojnë në universitetet më elitare internacionale. Programi ofron një spektër
të gjërë lëndësh të cilat lejojnë fleksibilitet në ndërtimin e planit individual të studimit,
në funksion të kërkesave të çdo nxënësi.
Salem ofron lëndët e mëposhtme:
Grupi 1- anglisht, gjermanisht, spanjisht
Grupi 2- anglisht, frengjisht, gjermanisht
ose spanjisht
Grupi 3- histori, ekonomi
Grupi 4- biologji, kimi, fizikë
Grupi 5- matematikë
Grupi 6- arte vizuale, shkenca kompjuterike,
teatër, arte ose një lëndë me zgjedhje
nga grupet 1, 2, ose 3.
Çdo nxënës studion në mënyrë të detyruar “The theory of knowledge”, ku në përfundim
të programit duhet të shkruajë një ese të plotë mbi një temë me zgjedhje.
Nxënësit përfshihen dhe në aktivitetet jashtëshkollore si sport, art, ose aktivitete
sociale, të përfshira në departamentin CAS (Creativity, Action, Service) për të cilën
gjithashtu vlerësohen me notë.
Akomodim
Kështjella Hohenfels- Akomodimi bëhet në kampusin e ndërtesës kryesore të kështjellës, i ndarë në krahë të ndryshëm, secili është i administruar nga një pedagog i cili siguron qetësinë dhe sigurinë. Dhomat janë me shumë krevate.
Kështjella Salem- Vajzat dhe djemtë jetojnë të ndarë, në dhoma me 2-4 krevate, të ndarë në krahë të ndryshëm, secili ka një kapacitet për 16-20 vetë. Secili krahë ka kabina dushi, kuzhinë dhe dhomën e ndenjes për argëtim. Mbrojtja e fëmijëve
është e siguruar nga pedagogët dhe zëvendësit e tyre, të zgjedhur nga vetë nxënësit, me të cilët ndihen komod.
Kështjella Spetzgart – Nxënësit akomodohen në kampuse të rehatshme, në dhoma
me dy krevate. Dhomat janë të ndara në krahe të ndryshme ku secila ka banjo
me kabinë dushi, kuzhinë dhe dhomë ndenje me televizor. Çdo kampus ka një
drejtor i cili edhe ai jeton brënda kampusit njësojë si nxënësit.
Bursa studimi
Falë fondit vullnetar për mbledhjen e resurseve financiare, në çdo vit jepen bursa
për thuajse 20% të nxënësve me rezultate akademike të shkëlqyera, të cilët implikohen
në mënyrë aktive në jetën shkollore. Bursa e plotë vjetore është me një vlerë
prej 2.390 euro në vit, kurse ajo e pjesshme 1.195 euro.
Kurse të gjuhëve të huaja gjatë verës
Kamp vere në Hohenfels/9-11 vjeç/ është një rast ideal që fëmijët të krijojnë
një ide të përgjithshme rreth jetës në konvikt dhe të ndjejnë emocionet e aventurës.
Kursi në kështjellën Salem/ 12-13 vjeç/
është një kombinim midis gjuhës gjermane dhe lëndëve me zgjedhje (matematikë ose shkencat e natyrës)
Shkolla e verës gjermano-angleze e
Spetzgart/ 14-16 vjeç/ është për nxënësit që mësojnë anglisht ose gjermanisht.
Ata që kanë nivel të avancuar merren me letërsinë, shkrimin e eseve dhe artikujve ne
anglisht ose gjermanisht.