Rochester Independent College | Integral

Rochester Independent College

Histori dhe përshkrim i shkurtër

Kolegji i Pavarur i Rochester (RIC) është i vendosur në rrethin e Kent, në jug të Londrës në qytetin e vogël të Rochester, i cili është i famshëm për trashëgiminë e tij të pasur historike dhe një qendër tërheqëse për artin bashkëkohor.

Themeluar në 1984 nga dy mësuesit e matematikës, vetë kolegji po zhvillohet me shpejtësi dhe sot është një nga kolegjet më të mëdha private që siguron një trajnim të shkëlqyer akademik dhe vëmendje ndaj nevojave individuale për secilin student. Kolegji ofron edukim tw specializuar në matematikë, shkencat natyrore, vizuale dhe krijuese, artet dhe është krenar për suksesin e studentëve në degët më të kërkuara si stomatologji, veterinari, mjekësi dhe farmaci, si dhe në fushat e artit.

RIC ka 8 pajisje shkencore të pajisura me laboratore, media moderne, kinema dhe një qendër grafike me kompjuterë MAC

Programet akademike

Kolegji ofron mundësinë për të studiuar programe akademike një-vjeçar ose dy-vjeçar GCSE dhe A levels. Të gjitha opsionet diskutohen paraprakisht me studentët dhe prindërit e tyre para se të bëhet një zgjedhje. RIC ishte një nga kolegjet e para që ofron artin e filmit si lëndë GCSE. Programi është një kombinim I orëve praktike me përgatitje akademike në skenarizim, film dhe gazetari.

IGCSE

Programi standard dy-vjeçar përfshin lëndë të detyrueshme: matematikë, anglisht dhe kimi, fizikë dhe biologjia e kombinuar me një lëndë ose studiuar veçmas. Popullaritet të madh në mesin e nxënësve të huaj ka programi IGCSE një vjeçar i cili i përgatit ato për A levels.

A Levels

Përveç lëndëve mësimore tradicionale, kolegji ofron një larmi të gjerë lëndësh praktike: qeramikë, histori të artit, tekstilit dhe modës, grafik dizajn, shkencë mediatike, fotografi , sociologji, statistikë, film, filozofi, arti teatral etj.

Akomodimi

Studentët jetojnë në konvikt I cili ndodhet në kampus. Konvikti ka dhoma private me telefon dhe internet. Disa kanë banjo private. Me përjashtim të zonave të përbashkëta dhe vendet e studimit, nxënësit kanë akses në: fushë sportive, kuzhina të pajisura, palestër, sallë kinemaje, studiot e artit dhe kopshte.

Aktivitetet jashtëshkollore

Baza sportive e kolegjit ofron praktikë të aktiviteteve të ndryshme sportive të tilla si: futbolli, ngjitje, golf, salsa, zumba, basketboll dhe patinazhi në akull. Palestra është e pajisur me pajisje kardio dhe pesha. Mësimet e muzikës në Rochester janë të njohura dhe studentët studiojnë stile të ndryshme muzikore nga klasike në pop, muzikë për lojëra dhe filma, për të qenë në gjendje të kompozojnë më vonë muzikën e tyre.

Informacione të përgjithshme

Vendndodhja: Rochester, Kent: 9-12
Aeroporti më i afërt: Heathrow - 80 minuta: 9-12
Histori dhe përshkrim i shkurtër: 9-12
Mosha e studentëve: 11-21 vjeç: 9-12
Mosha e studentëve të konviktit: 15-21 vjeç: 9-12
Numri i studentëve të konviktit: 80: 9-12
Programet akademike: 9-12
- I / GCSE 1 vit: 9-12
- I / GCSE 2 vjet: 9-12
- A levels: 9-12
- pre A levels: 9-12
Kërkesat për kandidatët e huaj: 9-12
Referenca akademike: 9-12
Rekomandime nga një mësues: 9-12
Intervistë në Skype: 9-12