Call us
00355 422 52 065

Oxford Tutorial College

Oxford Tutorial College është themeluar në vitin 1991. OTC është një kolegj i pavarur i specializuar në programet A-level dhe GCSE. Përgjatë viteve OTC ka fituar një reputacion të shkëlqyer në ofrimin e një përgatitje efiçente për provimet shtetërore. Mësimdhënia zhvillohet në grupe të vogla, fokusohet në nevojat individuale e studentëve dhe i mundëson atyre të punojnë në mënyrë efektive, në një mjedis të ngrohtë i cili lejon studentët të diskutojnë dhe të japin mendimet e tyre. OTC i inkurajon nxënësit të përfshihen në studime individuale dhe në punë kërkimore pasi kjo i bën ata të aftë për të vazhduar studimet në univeristete elitare.

 

OTC i inkurajon nxënësit të përfshihen në studime individuale dhe në punë kërkimore pasi kjo i bën ata të aftë për të vazhduar studimet në univeristete elitare.