Mander Portman Woodward | Integral

Mander Portman Woodward

MPW është themeluar në vitin 1973 nga tre të diplomuar të universitetit Cambridge dhe përfshin 3 kolegje në Londër, Cambridge dhe Birmingham. Shumica e nxënësve janë britanik dhe rreth 1/3 janë të huaj. Reputacioni i shkëlqyer i MPW buron nga qasja individuale në përputhje me nevojat e çdo nxënësi, klasa të vogla, trajnimi praktik dhe programi fleksibël me një larmi të lëndëve. Progresi i secilit student shikohet vazhdimisht dhe secili prej tyre merr konsultime të karrierës që ndihmojnë me aplikimet në universitete. MPW zotëron tekstet e veta dhe materiale shkollore për shumicën e disiplinave dhe një numër i madh i personelit mësimor kanë doktoraturë dhe janë anëtarë të komisioneve të provimeve për lëndët përkatëse.

MPW – London

Kolegji ndodhet në South Kensington afër Imperial College dhe disa nga muzetë më të njohura të Londrës. Kolegji ka një sallë moderne të medias, dhoma kompjuterike, studio për muzikë, filma, drama, art, dy studio fotografike, 6 laboratorë shkencore dhe informatikë. Facilitetet ofrojnë kushtet moderne mësimdhënie me kompjutera, multimedia, tabela interaktive, teknologji audio-vizuale.

MPW – Cambridge

Dy ndërtesat e kolegjit ndodhen në afërsi të qendrës së qytetit. Kolegji ofron klasa të ndritshme dhe me hapësirë, tre laboratorë shkencor dhe një studio arti. Shumica e klasave janë të pajisura me teknologji audio-vizuale, tabela interaktive, ekrane multimediale, WIFI. Ka dy salla të leximit për studim, të pajisura me tekste dhe kompjutera, bibliotekë dhe një sallë të madhe provimi, një dhomë të përbashkët për të pushuar me tre kompjutera për kërkim në internet dhe një kafeteri. Sportet zhvillohen në bazën e shkollës me konvikt The Leys e cila ndodhet përballë kolegjit.

MPW – Birmingham

Kolegji ndodhet në Edgbaston në afërsi te kampusit te universitetit dhe ofron kushte te shkelqyera studimore. Objektet perfshijne laboratore shkencore, dy dhoma kompjuteri, shumica e klasave janë të mobiluara me projektor dhe tabelen interaktive. Ka një rrjet të brëndshëm kompjuterik multimedial, shërbim Interneti, mundësi për skanim dhe fotokopje me ngjyra që mund të përdoret çdo ditë.

Akomodim:

Opsionet e akomodimit janë të ndryshme dhe përfshijnë konvikt, familje pritëse dhe apartamente me qira individuale.

Konvikti: Konviktet janë në dispozicion në Londër dhe shtrihen në një distancë prej vetëm 20 min në këmbë nga kolegji. Studentëve u ofrohen dhoma private. Në të njëjtën ndërtesë janë të vendosur edhe disa mësues që merren me sigurinë dhe mirëqenien e të gjithë studentëve.

Familje pritëse: janë familje të përzgjedhura me kujdes, të cilat kanë një eksperiencë të gjatë bashkëpunimi me kolegjin dhe shërbejnë si kujdestar për nxënësit. Familjet ofrojnë mëngjes dhe darkë. Dreka është shërbyer në kolegj.

Apartament me qira (18+ vjec): Opsionet përfshijnë studiot dhe apartamente në të cilat janë akomoduar disa studentë të cilët ndajnë një kuzhinë të përbashkët, dhomë ndenjeje dhe banjo

Informacione të përgjithshme

Numri i studentëve:
London – 550
Cambridge – 190
Birmingham – 160

Numri i studentëve internacional:
London – 137
Cambridge – 30
Birmingham – 24

Programet akademike:
GCSE /1 ose 2 vite/
A-levels /1 ose 2 vite/
Kurse për përmirsim notash
Kurs intensive gjatë Pashkëve

Kërkesat për studentët internacional:
- Lista e notave për dy vitet e fundit me një përkthim të certifikuar në anglisht
- Testi i gjuhës angleze - Intervistë
Bursa: Kolegji ofron bursa te pjesshme te limituara per nxenesit me te talentuar.