Kokomo High School | Integral

Kokomo High School

Kokomo High School (bashkuar me Haworth High School në 1984) është një shkollë katër vjeçare gjithëpërfshirëse e mesme në Kokomo, Indiana. Ajo është e vetmja shkollë e mesme në Kokomo Center Township Consolidated School Coproration. Shkolla daton nga 1874 dhe ka një histori të gjatë, krenare dhe të shquar në qytetin e Kokomo, shtetin e Indianës. KHS merr krenarinë duke i shërbyer një komuniteti të larmishëm kulturor studentor me më shumë se 2000 studentë. Misioni i shkollës është që t’i mundësojë nxënësit të mësuarin gjatë gjithë jetës, duke i ofruar një mjedis të sigurt dhe pozitiv të të mësuarit. Çdo nxënës përfiton kulturën e të sfiduarit në saj te arritjeve që i mundëson shkolla nxënësve duket zvilluar aftësinë e të menduarit dhe të mësuarit për të arritur rezultate akademike te larta. Shkolla e mesme Kokomo është krenare për historitnë akademike të suksesit. Studentët e Kokomo mësojnë nga njëri-tjetri, në një program rigoroz që përfshin 22 Advanced Placement (AP) courses dhe kurse të kreditit të dyfishtë për kreditet universitare. Studentët KHS janë pranuar në shumë universitete prestigjioze përfshirë Harvard, Cornell, Akademi Ushtarake, UCLA, Stanford, Notre Dame, Indiana, Purdue, Northwestern, Washington State, Pittsburg.

  • Muzikë, Sport, Art
  • Kurse instrumentale (Band), AP Music Theory, Chorus,
  • Vajzat dhe djemtë basketboll, futboll amerikan, futboll, mundje, baseball, softball, volejboll, dhe tenis
  • AP Studio Art, Vizatim, Pikturë, Skulpturë, Qeramikë, 3-D Art, Fotografi, Grafikë kompjuterike.
  • Aktivitetet jashtëshkollore
  • Shkolla ofron mbi 100 aktivitete ekstra-kurrikulare – Liderët për të ardhmen e biznesit, robotikë, të folurit dhe debat, Math Club, Art Club,
  • Ballroom Dancing, Gazetari, World Language Club, National Honor Society etj.

Akomodim:
Shkolla ofron akomodimin ne konviktin per nxenesit nderkombetare ose ne familje pritese. Nxenesit mund te zgjedhin te akomodohen ne dhoma teke ose dyshe. Mengjesi dhe darka jane te perfshire ne akomodimin, ndersa dreka ofrohet ne shkolle me pagese shtese.
Shkolla ka godina akomodimi për djemë dhe vajza. Çdo nxënës ka një dhomë private. Banjo ndahet me një person tjetër, kuzhina, zona e studimit janë të përbashkëta. Çdo student merr një laptop dhe sistem Wi Fi si dhe të gjitha materialet shkollore. Transporti sigurohet midis konvikteve e ambjenteve të shkollës.

Informacione të përgjithshme

Mosha e nxënësve: : 9-12
Numri i nxënësve: 2000
Numri i nxënësve me konvikt: 35
Numri i nxënësve ndërkombëtarë: 50

Programe akademike:
- Advanced Placement (AP)
- International Baccalaureate (MYP, DP)
- Honors Courses
- Integrated Arts Programme
- ESL
- University/High School Dual Credit

Kërkesat e hyrjes për studentët ndërkombëtarë dhe provimet e pranimit:
• ELTiS Test - 220 ose më e lartë
• A / B nota e përgjithshme mesatare
• Intervistë
Bursa:

Shkolla ofron bursa akademike per nxenesit te talentuar