Kokomo High School

Kokomo High School (bashkuar me Haworth High School në 1984) është një shkollë katër vjeçare gjithëpërfshirëse e mesme në Kokomo, Indiana. Ajo është e vetmja shkollë e mesme në Kokomo Center Township Consolidated School Coproration.

 
Historia dhe përshkrim i shkurtër
Shkolla e mesme Kokomo që daton nga 1874 ka një histori të gjatë, krenare dhe të shquar në qytetin e Kokomo, shtetin e Indianës. KHS merr krenarinë duke i shërbyer një komuniteti të larmishëm kulturor studentor me më shumë se 2000 studentë. Misioni i shkollës është që t’i mundësojë nxënësit të mësuarin gjatë gjithë jetës, duke i ofruar një mjedis të sigurt dhe pozitiv të të mësuarit. Çdo nxënës përfiton kulturën e të sfiduarit në saj te arritjeve që i mundëson shkolla nxënësve duket zvilluar aftësinë e të menduarit dhe të mësuarit për të arritur rezultate akademike te larta. Shkolla e mesme Kokomo është krenare për historitnë akademike të suksesit. Studentët e Kokomo mësojnë nga njëri-tjetri, në një program rigoroz që përfshin 22 Advanced Placement (AP) courses dhe kurse të kreditit të dyfishtë për kreditet universitare. Studentët KHS janë pranuar në shumë universitete prestigjioze përfshirë Harvard, Cornell, Akademi Ushtarake, UCLA, Stanford, Notre Dame, Indiana, Purdue, Northwestern, Washington State, Pittsburg.
Programe akademike
Shkolla ofron:
* International Baccalaureate – Diploma
Programme (DP)
* 22 Advanced Placement (AP) Courses
* University/High School Dual Credit Programme
Akomodimi
Shkolla ka godina akomodimi për djemë dhe vajza. Çdo nxënës ka një dhomë private. Banjo ndahet me një person tjetër, kuzhina, zona e studimit janë të përbashkëta. Çdo student merr një laptop dhe sistem Wi Fi si dhe të gjitha materialet shkollore. Transporti sigurohet midis konvikteve e ambjenteve të shkollës.
Muzikë, Sport, Art
* Kurse instrumentale (Band), AP Music Theory, Chorus,
* Vajzat dhe djemtë basketboll, futboll amerikan, futboll, mundje, baseball, softball, volejboll, dhe tenis
* AP Studio Art, Vizatim, Pikturë, Skulpturë, Qeramikë, 3-D Art, Fotografi, Grafikë kompjuterike.
Aktivitetet jashtëshkollore
Shkolla ofron mbi 100 aktivitete ekstra-kurrikulare – Liderët për të ardhmen e biznesit, robotikë, të folurit dhe debat, Math Club, Art Club, Ballroom Dancing, Gazetari, World Language Club, National Honor Society etj.
Bursat
Klasa KHS 2017 fitoi rreth 5 milionë dollar në bursa me një mesatare prej përafërsisht 9.000 $ për çdo të diplomuar. Çdo vit KHS ka 3 deri në 5 studentë që fitojnë statusin National Merit Scholar, ndërsa përafërsisht 25 fitojnë statusin AP Scholar.
.