Call us
00355 422 52 065

Kokomo High School

Kokomo High School (bashkuar me Haworth High School në 1984) është një shkollë katër vjeçare gjithëpërfshirëse e mesme në Kokomo, Indiana. Ajo është e vetmja shkollë e mesme në Kokomo Center Township Consolidated School Coproration.

 

Integrated Arts School
Integrated Arts School në Wallace ofrohet për nxënësit në klasat K-5. Ky program njeh rëndësinë e arteve në arsim duke zgjeruar kurrikulin e rregullt.
International Baccalaureate Arts
Studentët në Shkollat ​​Ndërkombëtare njohin rëndësinë e vërtetë të botës, me një fokus global. Mundësitë e ndryshme të mësimit janë të përqëndruara në matematikë, shkencë, shkrim, historisë, art dhe muzikë. Nëpërmjet studimeve ndërkombëtare dhe udhëzimit të përditshëm në një gjuhë të huaj, nxënësit zhvillojnë aftësitë dhe të kuptuarit të ketë sukses në një botë të ndërlidhur ku dija është vazhdimisht në zhvillim.