King’s College, The British School of Madrid | Integral

King's College, The British School of Madrid

Shkolla Britanike në Madrid ofron klasa me mësime ne anglisht dhe në programin britanik të studimeve. Programi arsimor në King’s College bazohet në Kurrikulën Kombëtare Angleze dhe ofron një arsim të shkëlqyeshëm britanik për fëmijët nga parashkollori deri në hyrjen e Universitetit. Në King’s College, përqendrimi është në zhvillimin e të rinjve të vëmendshëm dhe të ditur dhe një shkollë e suksesshme varet nga rekrutimi i mësuesve me aftësi dhe përvojë për ta kthyer kurrikulën në mësime dinamike që do të ndezin imagjinatën e fëmijës tuaj. Kjo është mënyra se si shkolla përpiqet të ofrojë njohuri dhe kuptim të vërtetë tek fëmija juaj dhe të zhvillojë aftësitë thelbësore për të ardhmen.

Informacione të përgjithshme