Keystone International Schools | Integral

Keystone International Schools

Keystone International Schools u themelua në vitin 2012 dhe ka në total më shumë se 500 nxënës nga 48 vende të ndryshme. Shkolla në Toronto u hap në vitin 2017, duke i shërbyer nxënësve ndërkombëtarë dhe lokalë në qendër të Torontos, ku ata përgatiten për suksesin në studimet universitare. Studentët ndjekin kurrikulën e Ontarios, duke mësuar aftësitë kryesore të vetë-menaxhimit. Përveç lëndëve bazë, studentët zgjedhin lëndët opsionale në bazë të interesave të tyre dhe zgjedhjeve të degës së ardhshme të universitetit. Klasat e vogla dhe komuniteti i ngushtë sigurojnë që secili nxënës të respektohet, vlerësohet dhe sfidohet, duke rezultuar në një edukim të vërtetë unik, i hartuar sipas nevojave dhe personalitetit të secilit nxënës. Programi mbështet nxënësit ndërkombëtarë të fitojnë besim në aftësitë e tyre gjuhësore. Duke kombinuar teorinë dhe praktikën, studentët fitojnë një kuptim të vërtetë të botës rreth tyre. Nxënësit eksplorojnë qytetin, takohen dhe bashkëpunojnë me drejtuesit e kompanive të ndryshme, pronarët e bizneseve, profesionistë dhe studentë të universitetit.

Akomodimi

Studentët ndërkombëtarë janë vendosur në familje pritëse të përzgjedhura me kujdes; koordinatori i studentëve siguron që studentët të integrohen në shoqëri dhe në familjet e tyre pritëse duke mbajtur kontaktin e përditshëm me nxënësit dhe kontaktet javore me familjet. Studentët janë të ekspozuar ndaj kulturës kanadeze, zakoneve dhe vlerave, duke lehtësuar periudhën e adaptimit.

Programi i shkollës së mesme:

Biznes dhe Menaxhim – program për studentët që synojnë të vazhdojnë studimet universitare në Administrim Biznesi, Tregti, Financë, Biznes & Teknologji Ndërkombëtare dhe programe të ngjashme. Programi inkurajon studentët që të eksplorojnë lëndë nga një perspektivë globale. Nxënësit që zgjedhin botën e biznesit bëhen të vetëdijshëm se njerëzit janë më të varur nga tregtia dhe investimet e globalizuara. Kërkesa për njerëz të trajnuar mirë të biznesit është në rritje. Specializimet: Udhëheqja e biznesit, Biznesi ndërkombëtar, Dizajn teknologjik, Parimet e Kontabilitetit Financiar.

Sport – Dizenjuar për të ndihmuar sportistët të arrijnë potencialin e tyre akademik gjatë trajnimit për një hyrje të mundshme në sportet profesionale. Çdo orar i atletit është i vendosur me klasa shtesë për të plotësuar ritmin e kërkuar. Specializimet: Edukimi shëndetësor, Ushqyerja dhe Shëndeti, Menaxhimi i Jetës Personale.

Shkencat Sociale dhe Humane – u siguron studentëve përzgjedhje më të gjerë të degëve në universitet. Ekonomi, Drejtësi, Shkenca Politike, Arsimi, Histori, Filozofi dhe Letërsi janë disa nga përzgjedhjet e mundshme. Shkencat shoqërore dhe humane në kohët moderne janë më të rëndësishme se kurrë më parë. Specializimet: Antropologji, Sociologji dhe Psikologji, Sfida dhe ndryshimi në shoqëri, Zhvillimi Njerëzor, Filozofi, Kulturat Botërore, Barazi dhe Drejtësi Sociale, Studimet Gjinore.

Matematikë & Shkencë – ofron një mundësi për të kombinuar logjikën dhe saktësinë me intuitë dhe imagjinatë dhe siguron një gamë të gjerë opsionesh për karrierë: Inxhinieri, Arkitekturë, Shkencat Mjekësore, Matematikë, Biologji, Kimi, Fizikë, Bujqësi, Studime Mjedisore. Specializimet: Funksionet e Avancuara, Kontabilitet, Matematika e Menaxhimit të të Dhënave, Biologji, Kimi, Fizikë, Shkencat e Mjedisit, Toka dhe Shkenca Hapësinore, Shkenca Kompjuterike.

Art dhe Dizajn – inkurajon studentët të gjejnë mënyra të reja dhe emocionuese në të cilat ata mund të aplikojnë kreativitetin e tyre. Specializimet: Artizanat, Dizajn Grafik, Art Visual, Fotografi, Projektimi i Lojërave, Bota e Modës.

Gjuha angleze: Ka pesë nivele të kursit, në bazë të nivelit të gjuhës angleze: ESL niveli 1, 2, 3, 4 ose 5. Niveli vlerësohet gjatë një interviste dhe kur është e nevojshme, plotësohet me një test. Bazuar në rezultatet, studentët do të vendosen në nivelin e duhur.

Informacione të përgjithshme

Mosha e nxënësve: 15-19 vjeç
Numri i përgjithshëm i nxënësve: 60

Programe Akademike:
- Programi i shkollës së mesme

Kërkesa për pranim për studentët e huaj:
- Deftesat e dy viteve të fundit
- Intervista (ne zyren e Integralit)
- Test Anglisht