International School Eerde | Integral

International School Eerde

ISE është e vetmja shkollë ndërkombëtare me konvikt në Holandë. Ajo është vendosur në një vend historik për studentët në të dy nivelet fillor dhe të mesëm. Aktualisht numri i studentëve është rreth 120, dhe shumë nacionalitete janë të përfaqësuara, duke përfshirë atë të vendit pritës.
Shkolla është e vendosur në një kështjellë të vjetër origjina e të cilës daton në shekullin e 12-të.

Kalaja Eerde ka një histori të shquar. Personeli mësimdhënës në Eerde është shumë i kualifikuar dhe me përvojë, dhe sikurse studentët e tyre ata kanë ardhur tek ne nga shumë vende të ndryshme. Ata janë në gjendje të pajisin studentët me një shkallë të lartë të vëmendjes të individualizuar për shkak të raportit të shkëlqyer staf/studentë.

Studentët janë të inkurajuar që të jenë të vetë-motivuar, për të përqafuar qëllimin e mësimit gjatë gjithë jetës dhe për të zhvilluar një shkallë të lartë të vetëdijes ndërkombëtare.

Bursa: Shkolla ofron bursa te limituara per nxenesit me ekselente.

Informacione të përgjithshme

Mosha: 4-19
Numri i nxënësve: 130

Programet Akademike:
- IPC
- IMYP/CS1
- IGSCE
- IB

Kërkesat e hyrjes për studentët Ndërkombëtar dhe provimet e hyrjes:
• Formulari i regjistrimit
• Listë notash të dy - tre vite
• Letër Rekomandimi
• Test Anglisht dhe Matematik
• Intervistë