Institut auf dem Rosenberg

Historia dhe përshkrim i shkurtër Institut auf dem Rosenberg është themeluar
në vitin 1889 nga Dr. Ulrich Schmidt dhe ndodhet në Saint Gallen, në pjesën
gjermane të Zvicrës, vetëm 70 km larg Zurich-ut. Qyteti mban emrin e murgut
Galus, i cili është vendosur në këto vende që në shekullin e VII. Pozicionimi perfekt
i qytetit midis kodrave Santis dhe liqenit Bodensee, i kanë krijuar reputacionin e një
qyteti-kopësht. Qyteti është i njohur për universitetet e vjetra dhe qendrën historike
me shumë shtëpi të vjetra dhe dyqane piktoreske.
Shkolla gëzon një reputacion të shkëlqyer dhe njohje ndërkombëtare. Pas luftës
së parë botërore instituti bëhet pronë e familjes Gademan. Gjatë kohës, shkolla
u afirmua si një nga shkollë-konviktet kryesore të Zvicrës. Motoja e shkollës janë
fjalët e pedagogut Heinrich Pestalozzi, i cili thoshte që “objektivi i shkollës është të na
mësojë si të jetojmë”. Çdo i ri përfaqëson një entitet të veçantë
dhe meriton një vëmendje individuale në trajnimin dhe formimin e tij. Kalimi i kohës
me nxënës të kombësive të ndryshme i ndihmon ata të zhvillojnë aftësitë si socializimi
dhe bashkëjetesa me të tjerët dhe i ndihmon të zbulojnë dhe të krijojnë
besim në vetvete. Përveç këtyre, zotërimi i gjuhëve të huaja, respektimi i këndvështrimeve
të ndryshme dhe aftësia për të marrë vendime janë thelbësore për karrierën
e ardhshme të çdo nxënësi. Të diplomuarit e shkollës pranohen në universitetet më
të mira si EBS Londër, St. Martin’s College, Aston University, universitete nga Gjeneva.
Godina e shkollës ndodhet në një sipërfaqe prej 100 mijë metrash katrorë, në një
rajon vendbanimi nga Saint Gallen. Shkolla diponon disa njësi shkollore dhe konvikte,
të rrethuara nga një park i mrekullueshëm.
Programe Akademike
Seksioni anglo-amerikan
Diploma amerikane për arsimin e mesëm
Shkolla ofron një përgatitje akademike cilësore dhe mbështetje të plotë gjatë
gjithë procesit të mësimit , që nga dhënia e mësimit në klasë dhe ndihma gjatë përgatitjes
individuale, deri në përgatitje për intervistën dhe konsulltime për t’u regjistruar
në universitet. Programi shkollor përfshin studimin e lëndëve të ndryshme. Trajnimi mbaron me marrjen e diplomës të shkollës së mesme
(High School Diploma)
Advanced Placement (AP)
Është një program amerikan i përshtatshëm për nxënësit me rezultate të mira,
të cilët duan të vazhdojnë studimet në universitet. Ata mund të studiojnë edhe
lëndë shtesë të një niveli akademik më të lartë, zakonisht ekuivalent me materialet
të cilat do të studiohen gjatë dy viteve të para të universitetit. Studimi përmbyllet
me provime, rezultatet vlerësohen nga 1-5. Rezultatet e arritura me programin AP
përbëjnë një nga kriteret për pranimin në universitetet e SHBA-së dhe në 19 shtete
te tjera. Mbi 90% e kolegjeve dhe universiteteve amerikane ofrojnë kredite për rezultate
më të larta se 3, kurse të diplomuarit me nota të shkëlqyera në të gjitha lëndët
mund të regjistrohen direkt në vitin e dytë në universitet.
Diploma anglisht për arsimin e mesëm
GCSE
Nxënësit fillojnë studimet pas një program kulturor të përgjitshëm dhe përgatiten për
lëndët për të cilat do japin provim shteti. Ata të cilët kanë nivelin e përshtatshëm, vazhdojnë kurset ekstra të gjuhës angleze.
A-levels
Shkolla ofron një shumëllojshmëri lëndësh në fusha të ndryshme. Nxënësit kanë në
dispozicion këshilltarë akademik të cilët i ndihmojnë në përzgjedhjen korrekte
të lëndëve, në varësi të kapacitetit dhe objektivave të gjithësecilit. Këshilltarët
monitorojnë nxënësit dhe i ndihmojnë për regjistrimin në universitete.
Seksioni gjerman
Programi është i akredituar nga Baden Württemberg dhe përgatit nxënësit për
provimet Abitur. Ai ofron një përgatitje me profil në ekonomi. Të diplomuarit mund të
kandidojnë në universitetet e Gjermanisë dhe Austrisë.
Seksion zvicerian
Në këtë seksion bëjnë pjesë nxënësit e klasave 1-13. Programi për arsimin e ulët ofron një përgatitje të specializuar në fushën e tregtisë për zhvillimin e nivelit të kualifikimit. Gjimnazi i përgatit nxënësit për t’u paraqitur
në provimet e matures zviceriane. Trajnimi bëhet në bashkëpunim me shkollën
59
Informacione të përgjithshme
Mosha e nxënësve: 6 – 18 vjeç
Mosha e nxënësve në konvikt: 6 – 18 vjeç
Numri i përgjithshëm i nxënësve: 350
Programe Akademike:
– Seksioni anglo-amerikan- GCSE, A-Levels,
High School Diploma, AP
– Seksioni gjerman- Abitur
– Seksioni zviceran- Swiss Matura
– Seksioni italian- Matura Italiana
– Përgatitje gjuhësore
– Kurse vere të gjuhëve të huaja
Kërkesa për pranim për studentët e huaj:
– Lista e notave të tre viteve të fundit
– Rekomandim nga ana e profesorit
– Test në gjuhën angleze- për nxënësit nën
16 vjeç
– Intervistë për nxënësit 15 vjeç (mund tëbëhet në zyrat e Integral)

Seksioni Italian
Esame di Stato- ka si qëllim marrjen e diplomës së arsimit të mesëm italian, i vlefshëm për rregjistrimin në universitetet zvicerane dhe italiane. Sistemi italian i arsimit të mesëm përbëhet nga tre orientime, prej të cilave nxënësit zgjedhin
profilin që dëshirojnë midis atij shkencor, gjuhësor ose teknik. Nxënësit përatiten për
maturën italiane.
Përgatitje gjuhësore
Shkolla ofron një përgatitje gjuhësore intensive në rastin kur nxënësit nuk kanë nivel të mjaftueshëm për të filluar programin akademik bazë. Numri i orëve të studimit përcaktohet në varësi të nevojave individuale
të nxënësve. Instituti auf dem Rosenberg është qendër ekzaminimi e akredituar
ku bëhen provimet SAT, ACT dhe TOEFL, provimet për Cambridge.
Akomodim
Nxënësit janë të akomoduar në kampuse të ndryshme, në varësi të moshës. Nxënësit më të vegjël akomodohen në dhoma me
2-4 krevate kurse ata më të mëdhenjtë, në dhoma individuale ose dyshe. Banjot janë të vendosura në çdo kat.
Aktivitete jashtëshkollore
Shkolla disponon ambjentet e veta të tenisit, futbollit, basketbollit, barkë për ski.
Nxënësit mund të regjistrohen në ekipet e çiklizmit malor, golf, volejboll dhe tenis.
Ofrohen kushte të shkëlqyera për praktikimin e notit, hipizmit, fitnesit, kërcimit,
patinazhit, hokej, ski dhe snowboarding, alpinizëm. Rregullisht organizohen vizita
kulturore në Zurich, Gjenevë, Lucerna, Milani, Munchen ose Insbruck, si dhe vizita
në muze, galeri arti, teatër, opera, etj.
Bursa studimi
Shkolla ofron bursa për nxënësit me rezultate akademike të shkëlqyera në fushën e arteve dhe sportit.
Kurse të gjuhëve të huaja gjatë verës
Gjatë verës organizohen kurse të gjuhëve të huaja në vende të ndryshme: Saint Gallen,
Arosa dhe Seefeld. Ofrohen kurse të gjuhës angleze, gjermane, franceze dhe
italiane.
Gjatë dimrit shkolla ofron kurse anglisht dhe gjermanisht dhe sporte dimërore
Shkolla ofron kurse të gjuhës angleze dhe gjermane për të rriturit (Academy Adult).
Programi për të rritur organizohet në grupe shumë të vogla ose individuale.