Earlscliffe College

Historia dhe përshkrim i shkurtër
Sixth Form College Earlscliffe ofron programin më të mirë të arsimimit britanik: të ashtuquajtur “gold standard ”A-Level program në lëndët tradicionale, duke I siguruar studentëve përgatitjen më të mirë
akademike për hyrjen në universitetet më elitare në botë. Shkolla ofron shumëllojshmëri
aktivitetesh shumë të rëndësishme që ndikojnë në përparimin e studentëve,
duke i dhënë avantazh krahasuar me moshatarët e tjerë. Vendndodhja e
shkollës është në Folkestone, Kent, në breg të detit, në një largësi nga qyteti i Londrës,
vetëm 55 minuta me tren. Çdo nxënës merr pjesë në programin e Earlscliffe TRaC
™ (Test, Rank and Coach). Të premteve studentët ulen në një testim në secilën
nga lëndët e zgjedhura. Çdo të hënë studentëve dhe prindërve ju jepen rezultatet.
Çdo javë studentët kanë seanca stërvitje me kujdestarët për të përdorur TRAC në
lëndët ku kanë nevojë për mbështetje shtesë. Duke monitoruar progresin çdo javë
studentët janë në gjendje të ndjekin rezultatet e përpjekjeve të tyre dhe të bëjnë
përmirësime të menjëhershme kur është e nevojshme.
Programe Akademike
Studentët ndërkombëtarë të moshës 15 vjeç mund të regjistrohen në Earlscliffe për
të ndjekur programin 3 vjeçar A-Level ose për të përfunduar vetëm një nga ato tre
vite, ITY (International Transition Year). Disa studntë zgjedhin programin dyvjeçar, duke
marrë provimet GCSE në fund të kursit të tyre. Orari javor është i përbërë nga lënët
si : Matematikë, Shkenca Natyrore dhe Shkenca Sociale për gjysmën e orarit mësimor
dhe studime të Gjuhës Angleze për gjysmën tjetër. Studentët ekselentë përfundojnë
një kurs të shkurtër në Universitetin Oxford gjatë vitit dhe kanë mundësi të
zgjedhin nga një shumëllojshmëri e kurseve duke përfshirë histori, histori arti, informatikë
dhe gjuhë moderne.
A-levels
Studentët zgjedhin katër lëndët në nivelin AS dhe vazhdojnë me po të njëjtat lëndë
në vitin A2. Pothuajse të gjitha lëndët që ofrohen në Earlscliffe janë parë si lëndë
“tradicionale” dhe për këtë arsye pranohen nga universitetet më të mira të Britanisë së
Madhe. Nxënësit zgjedhin një lëndë nga secili prej blloqeve A, B, C dhe E dhe mund
të zgjedhin një lëndë shtesë nga:
Blloku A: Gjeografi, Histori, Matematikë ose Psikologji
Blloku B: Kimi, Ekonomik ose Matematikë e avancuar
Blloku C: Biologji, Qeverisje & Politikë ose Fizikë
Blloku D: Anglisht, Letërsi, Art & Design ose Studime Biznesi
Blloku E: Arabisht, Gjuhë Kineze, Frëngjisht, Gjermanisht, Gjuhë Japoneze, Persisht,
Portugalisht, Rusisht, Spanjisht, Turqisht apo ndonjë gjuhë tjetër sipas kërkesës.
Blloku F: IELTS
Akomodimi
Shkolla ka tre konviktee, një për vajzat dhe dy për djemtë, të gjitha shumë pranë
shkollës . Shumica e dhomave kanë hapësirë, banjo; çdo nxënës ka dollapin dhe
tavolinën e vet, të gjitha dhomat kanë Wi-Fi. Standarti i lartë i akomodimit është
tërheqës për nxënësit. Secila nga shtëpitë ka një dhomë të përbashkët me TV, lojëra
si bilardo, pingpong, hokej në ajër. Shtëpitë ofrojnë një kuzhinë te kompletuar.
Aktivitete jashtëshkollore
Sporte
Nxënësit luajnë futboll, basketboll, volejboll, squash, badminton dhe pingpong
çdo javë. Në muajt e verës, shkolla ofron tenis dhe golf. Ekipi i futbollit luan në një
kampionat konkurrues. Ka edhe një palestër dhe pishinë të madhe pranë, në të
cilat studentët kanë akses të plotë.
Kulturë
Earlscliffe ndodhet shumë pranë me stacionin e trenit London St Pancras. Studentët
vizitojnë kryeqytetin veçanërisht të mërkurëve për vizita muzikore, teatrale
dhe ekspozita. Studentët kalojnë fundjava në Paris, Belgjikë dhe destinacione të
ndryshme me interes kulturor.
Shërbimet
Studentët bëjnë punë vullnetarë për deri në dy orë në javë në shtëpitë për të
moshuarit, spitalet, shkollat dhe qëndra bamirësie. Klubet dhe shoqatat takohen
një herë në javë: Debating Society, Public Speaking Society, Global Affairs Club.
Kërkesa për pranim për studentët e huaj:
– Ekuivalent i të paktën gjashtë GCSE
– Letër Rekomandimi
– Lista e notave të dy viteve të fundit
– Test: Matematika dhe Anglisht
– Intervistë