Call us
00355 422 52 065

Earlscliffe College

Sixth Form College Earlscliffe ofron më të mirëm e edukimit britanik; të ashtuquajtur “gold standard” A-Level program në lëndët tradicionale, duke siguruar studentët me përgatitjen më të mire akademike për hyrjen në universitetet më konkurruesenë botë. Shkolla ofron shumëllojshmëri aktivitetesh rigoroze suplementare që kontribuojnë për një student në Earlscliffe duke fituar një avantazh të rëndësishëm mbi shokët e tij ose të saj diku tjetër

 

Programe Akademike
Studentët ndërkombëtarë të moshës 15 vjeç mund regjistrohen në Earlscliffe pë të ndjekur programin  3 vjeçar A-Level ose për të përfunduar vetëm një nga ato tre vite, ITY (International Transition Year). Një pjesë nxënësish zgjedhin për të ndjekurprogramin për dy vite, duke marrë provimet GCSE në fund të kursit të tyre. Orari javor është i përbërë nga mësimet në fushat e mëposhtme: Matematikë, Shkenca Natyrore dhe Shkenca Sociale për gjysmën e orarit mësimor dhe studime të Gjuhës Angleze për gjysmën tjetër. Studentët cilësor përfundojnë një kurs të shkurtër të Universitetit
Oxford gjatë vitit të studimit me ne dhe kanë mundësinë për të zgjedhur nga një shumëllojshmëria e kurseve duke përfshirë histori, histori arti, informatikë dhe gjuhë moderne.
A-levels
Të gjithë studentët në Earlscliffe do të zgjedhin katër lëndët në nivelin AS dhe të vazhdojnë me po të njëjtat lëndë në A2. Një nga këto katër subjekte zakonisht do të jetë gjuha e studentit. Pothuajse të gjitha lëndët që ofrohen në Earlscliffe janë parë si lëndë “tradicionale” dhe për këtë arsye pranohen nga universitetet më të mira të Britanisë së Madhe. Nxënësit zgjedhin një lëndë nga secili prej blloqeve tona opsion A, B, C dhe E dhe mund të marrë një subjekt
Shtesë nga:
Blloku A: Gjeografi,  Histori, Matematikë ose Psikologji
Blloku B: Kimi,  Ekonomik ose Matematikë e avancuar
Blloku C: Biologji, Qeverisje & Politikë ose Fizikë
Blloku D: Anglisht, Letërsi, Art & Design ose Studime Biznesi
Blloku E: Arabisht, Gjuhë Kineze, Frëngjisht, Gjermanisht, Gjuhë Japoneze, Persisht, Portugalisht, Rusisht, Spanjisht, Turqisht apo ndonjë gjuhë tjetër sipas kërkesës.
Blloku F: IELTS