D’Overbroeck’s College

➽ D’OVERBROECK’S COLLEGE

 

Gjimnazi është themeluar më vitin 1978 dhe është i vendosur shumë afër meqytetin universitar Oxford, i cili përcjell entuziasmin e të rinjëve. Gjimnazi D’Overbroeck’s ka një famë akademike të shkëlqyer dhe është i përshtatshëm për nxënës të pavarur, mjaft të motivuar dhe ambiciozë, që dëshirojnë të vazhdojnë studimet në universitetet prestigjioze të Britanisë së Madhe, si Oxford dhe Cambridge, Imperial College, LSE, UCL, Universitetet në Edinburgh, Bath, Bristol, Newcastle, Leeds, etj. Një veçanti e shkollës është përpjekja për të krijuar një atmosferë të përshtatshme për të zhvilluar cilësi individuale të çdo nxënësi, duke u fokusuar në individualitetin e secilit, në mendimin kritik dhe krijues, inkurajimin e ndryshimit dhe të origjinalitetit. Niveli akademik i arsimimit, ambjenti shoqëror, marrëdhënia nxënës-profesorë e bazuar në besim dhe pjesëmarrja aktive e nxënësve në proçesin e studimit janë çelësi i rezultateve të mira në provime. Përafersisht 10% e të diplomuarëve pranohen çdo vit në Oxbridge. Mësimi bëhet në grupe të vogla, ndërkombëtare, deri në 10 vetë (një mesatare prej shtatë vetash), ndërsa afërsisht 60% të studentëve janë nga Britania e Madhe. Gjimnazi ka nje program për përgatitje speciale të dizenjuar për mjekësi dhe drejtësi, duke patur parasysh aplikimet në universitetet më të mira, ndërsa një pjesë e madhe e profesorëve janë autorët e librave dhe anëtare të komisioneve të vlerësimit. Një element i rëndesishëm në progresin e nxënësve e përbën edhe marrëdhenia e tyre me profesorët, e cila realizohet në dy mënyra – nëpërmjet konsultimit direkt dhe vlerësimeve të vazhdueshme, nëpërmjet përgatitjeve të raporteve të detajuara mbi rezultatet si dhe rekomandime. Gjimnazi ka tre ndërtesa, të ndodhura afër me njëra tjetrën. Ewert Place është i vendosur në Summertown, një lagje në veri të qytetit, me shumë banka, dyqane, restorante. Në këto ndërtesa zhvillohen kurset e matematikës, shkencave të natyrës dhe artit. Godina përfshin laboratore të specializuara fizike, kimie dhe biologjie, të pajisura në mënyrë moderne, sallë informatike dhe punishte për artet plastike, qeramike dhe fotografi. Swan Building është i vendosur në Bunbary Road, midis Summertown dhe qendrës së qytetit. Në këtë ndërtesë ndodhen salla për lëndët e tjera, bibliotekë dhe një sallë e përbashkët për pushim. Seksioni i muzikës, studios së regjistrimit dhe studios së teatros ndodhet në Leckford Place.
➤ Programe Akademike

✢ GCSE (15-16 vjec)

Programi i studimit me kohëzgjatje një vjeçare, i dizenjuar për nxënësit me një nivel të ulët dhe mesatar të gjuhës angleze, që përfiton një formim bazë për nivelin tjetër- A-levels. Mësimi zhvillohet në International Training Center. Ka një numër të GCSE dhe lëndëve IGCSE për të zgjedhur duke përfshirë katër lëndët e detyrueshme: anglisht, matematikë (përfshirë opsionin për matematikë e avancuar), qytetari dhe kimi. Dhe një zgjedhje e mëposhtme: biologji, fizikë, art, studime të biznesit, frëngjisht, gjeografi, gjermanisht, histori, gjuhës amëtare. Rezultatet e shkëlqyera IGCSE për 2017: 60% e të gjitha notave A * / A, dhe 81% A*- B.
✢ A-levels (16-19 vjeç)

Eshtë një program dy vjeçar për nxënësit me një nivel të lartë të gjuhës angleze. Në A-levels ofrohen më shumë se 30 lëndë nga fusha të ndryshme. Përveç lëndëve tradicionale janë të disponueshme dhe shumë lëndë me orientim në praktikë si edhe biznes, komunikim dhe kulturë, kompjutera, ekonomi, film dhe teatro, histori arti, teknologji muzikore, fotografi, politike dhe të tjera. Gjimnazi mund të krenohet për rezultatet e shkëlqyera në provimet A-levels- 70% e rezultateve të marra janë A*-A, më shumë se niveli mesatarë në rang shteti, ndërsa 47% të nxënësve kanë marr tre ose më shumë nota A/A*. Përgatitje gjuhësore- studimi zhvillohet në International Study Centre, me profesorë të kualifikuar për të punuar me student të huaj. Kohëzgjatja është duke filluar që nga një simestër deri në një vit shkollor. Programi është i përshtatshëm për ata që dëshirojnë të vazhdojnë studimet në A-levels. Përveç kursit të gjuhëve të huaja, nxënësit studiojnë lëndë GCSE dhe marrin pjesë në aktivitete sportive, aktivitete jashtëshkollore dhe eskursione të organizuara nga gjimnazi. Qëllimi nuk është vetëm përgatitja akademike e studentëve, por edhe zhvillimi i aftësive , përdorimi I burimeve të ndryshme të informacionit dhe të qënit efikas në menaxhimin e kohës.
➤ Akomodim
Hayfield House- është i vendosur në rrugën kryesore që lidh anën veriore me qendrën e qytetit, vetëm pesë minuta larg në këmbë nga Ewert Place. Ndërtesa është për nxënësit, përfshirë vajza dhe djem, që janë në vitin e parë të A-levels. Godina ka 17 dhoma me një vend të veçantë studimi, internet dhe lavaman. Në dispozicion të nxënësve janë edhe kuzhina të kompletuara me mobilim dhe një sallë e përbashkët për TV, VCR dhe DVD. Kujdestari i kampusit jeton në të njëjtën ndërtesë dhe mbikqyr qetësinë dhe rregullin e nxënësve. Sigurohet mëngjesi dhe një vakt. “106”- është i vendosur në Bunbary Road, përballë me ndërtesën e zyrave të shkollës. Ka 10 dhoma dyshe për vajza dhe djem, të ndara në të dyja anët e ndërtesës. Dhomat e përbashkëta kanë një banjo individuale dhe internet. Ekziston një dhomë e përbashkët pushimi, sallë ngrënjeje dhe kopësht. Kujdestari i kampusit jeton në të njëjtën ndërtesë.
Benson’s House- është i vendosur në Sunderland Avenue, në anën veriore të qytetit, vetëm 10 minuta me autobus nga Summertown. Kampusi ofron 5 dhoma të mobiluara me TV, VCR dhe DVD dhe një kuzhinë të madhe, të mobiluar. Kujdestari jeton në të njëjtën ndërtesë dhe siguron qetësinë dhe rregullin e nxënësve. Sigurohet mëngjesi dhe një vakt.
Familje mikpritëse- seksioni i akomodimit ofron një larmishmëri akomodimesh në familje mikpritëse, në varësi me nevojat dhe dëshirat e secilit nxënës. Të gjitha familjet janë të zgjedhura me shumë kujdes. Ato kanë shumë vite eksperience në këtë fushë dhe ofrojnë një atmosferë shoqërore. Shumica e tyre jetojnë në pjesën veriore të qytetit, vetëm disa hapa larg shkollës ose kanë transportim publik afër. Akomodimi bëhet në dhoma individuale, të mobiluara mirë. Sigurohet mëngjesi dhe një vakt.
➤ Aktivitete jashtëshkollore
Gjimnazi ofron aktivitete në më shumë se 20 grupe me interesa të përbashkëta, ndërsa takimet ndodhin dy herë në javë. Shumë e famshme është studioja e teatros, orkestra, kori i gjimnazit, klubi i jazz-it, klubi i debateve, debate në grup rreth politikës, filozofisë dhe ekonomisë, seksioni ushtarak dhe sportiv Duke of Edinburgh edhe të tjera.
Sport- ofrohen stërvitje, rugby, basketboll, not, hockey, climbing dhe të tjera. Për këtë qëllim përdoren sallat e sportit dhe fushat e lojës në Universitetin Oxford Brookes. Ekipet e sportit të gjimnazit marrin pjesë në shumë konkurse rajonale dhe kombëtare.
Art- është një pjesë e rëndësishme e jetës në kampus. Nxënësit e grupit të teatros janë të përfshirë në mënyrë aktive në proçesin e krijimit, deri në zbatim dhe interpretim. Çdo vit prezantohet një spektakël i ri ose një musical. Programi muzikor përmban shumë koncerte dhe spektakle solo që zhvillohen në sallën e muzikës të gjimnazit Keble, që bën pjesë në Universitetin e Oxford.
➤ Bursa studimi
Për nxënësit të A-levels ofrohen shumë bursa për arritje të shkëlqyera dhe talentenë fusha të ndryshme. Çdo vit jepen bursa për rezultate të shkëlqyera akademike, bursa për studentë të talentuar në fushën e shkencës, bursa studimi për talent të rrallë në fushën e artit plastik dhe figurativ, bursa për realizime të jashtëzakonshme në muzikë dhe aktrim deri në 20% të tarif]s së shkollimit. Për bursa akademike kandidatët japin provime, ndërsa për bursat e artit është e nevojshme prezantimi i një dosjeje ose një audicion.
➤ Kriteret për pranim
Kandidatët duhet të kenë rezultate shkollore shume të mira në tre vitet e fundit dhe nota të larta të gjuhës angleze dhe matematikë, si dhe në lëndët që do të studiojnë në A-levels. Ata që kanë kaluar me sukses provimet e pranimit dhe intervistat do të fitojnë vendin në gjimnaz.