Colegios Laude, S.L.U. | Integral

Colegios Laude, S.L.U.

SHKOLLA LAUDE FONTENEBRO ofron një projekt arsimor gjithëpërfshirës dhe të personalizuar për secilin nga studentët, në përputhje me cilësitë, aftësitë dhe vlerat që do të nevojiten në të ardhmen. Studentët mësojnë në një mjedis mikpritës, të këndshëm dhe të rehatshëm dhe me një mësues që kujdeset për mirëqenien e tyre emocionale si bazë për të mësuarit e tyre. Colegios Laude, me dymbëdhjetë shkolla në Spanjë, është grupi më i madh i shkollave ndërkombëtare private në vend dhe është pjesë e grupit ndërkombëtar ISP (Partneriteti Ndërkombëtar i Shkollave), i cili aktualisht ka më shumë se 42 shkolla në Lindjen e Mesme, Shtetet e Bashkuara, Meksikë , Malajzi, Kosta Rika, Angli dhe Spanjë, ndër të tjera.

Informacione të përgjithshme