CATS Cambridge, London and Canterbury | Integral

CATS Cambridge, London and Canterbury

Qëllimi kryesor i kolegjeve CATS ështe vlerësimi i potencialit, stimulimi i ambicies, zhvillimi i komponënteve dhe zbulimi i aftësive të reja të nxënësit.

CATS Cambridge është e vetmja shkollë me konvikt në qendër të qytetit Cambridge që ofron kushte të shkëlqyera studimi. Nxenësit kanë në dispozicion me shume se 30 klasa të pajisura me flip-chart, dhoma studimi individuale dhe të perbashketa, hapesira per pushim, laboratore shkencore, salle kompjuterash, Internet Wireless në të gjithe territorin e shkollës, salle ngrenie, dyqane dhe Internët Café. Kurset zhvillohen në klasa të vogla në menyre qe cdo nxenës të këtë vemendje të vecante nga profesori. Zhvillohen kurse të gjuhes Angleze në varesi të nëvojave të nxenësit. Nxenësit janë të perkrahur si në procesin e studimit ashtu edhe gjate periudhes se pergatitjes per në universitet.

CATS Canterbury
Kampusi i kolegjit është i vendosur në zemër të qytetit historik, interesant dhe të sigurt të Canterbury, afër qendrës së qytetit, lumit Stour dhe zonës tregtare.

CATS London
Kampusi CATS ndodhet në qendër të Londrës, pranë universiteteve prestigjioze, duke ju dhënë nxënësve mundësinë të eksplorojnë opsionet për karrierën e ardhshme në zyrat e Ligjit, Biznesit, Financave dhe Mjekësisë. Ndërtesa CATS London ndodhet në sheshin ekskluziv të Bloomsbury, ku nxënësit mund të shijojnë historinë e këtij parku paqësor që daton në shekullin e 17 dhe është sheshi më i vjetër i Londrës. Zona ka qenë shtëpia e shumë figurave të shquara, përfshirë autorët Virginia Woolf dhe Charles Dickens dhe natyralisti Charles Darwin. Kolegji ofron një Program të vecantë për deget e biznesit: Bloomberg Business Lab, Business Masterclasses, Business Challenges si dhe mbeshtetjen e vecante për vazhdimin e universitetit në këte degë.

Akomodim:
Cambridge: konvikti ndodhet brenda kampusit të kolegjit, në qëndër të qytetit Cambridge.

Canterbury: Konvikti ofron dhoma të përbashkëta, hapësirat shoqërore, dhomat e studimit kompjuterik, një kafe dhe restorant. Oftohen gjithashtu mbi 220 dhoma teke en-suite, që sigurojnë që nxënësit të jenë të rehatshëm dhe të sigurt.

London: Akomodimi eshte vetem disa minuta në kembë nga kolegji.

Informacione të përgjithshme

Mosha e nxënësve: 4-21 vjeç
Mosha e nxënësve në konvikt: 14-21 vjeç
Numri i përgjithshëm i nxënësve: 237
Numri i nxënësve në konvikt: 230
Numri i nxënësve të huaj: 213

Programe Akademike:
- Program përgatitor
- A- levels
- A-levels të përshpejtuara
- University Foundation Programme
- High School Term
- Përgatitje gjuhësore me qëllime akademike

Kërkesa për pranim për studentët e huaj:
• Lista e notave në dy vitet e fundit
• Provim të gjuhës angleze ose rezultati i IELTS (jepet në zyrën Integral)
• Interviste
Kolegji ofron bursa deri 40% nga pagesa e shkollës për nxënësit e talentuar. Oxbridge Scholarship – bursa 100% për nxënësit ekselentë që konsiderohen kandidatë të fortë për universitete Oxford ose Cambridge.