CATS Academy Boston

Cats Academy Boston
CATS Academy Boston është një shkollë e mesme ndërkombëtare, kampusi i së cilës shtrihet në një hapsirë shumë të madhe dhe përfshin: klasa moderne ku mund të studiojnë deri në 12 nxënës në mënyrë që mësimdhënia të jetë efektive, tabela interaktive, bibliotekë brenda shkollës dhe bibliotekë online, laboratorë shkencorë, etj. Statistikat tregojnë se 22% e studentëve të CATS Boston janë pranuar në universitetet më elitare të botës. Shkolla ofron trajnime të shkëlqyera dhe aktivitete të kohës së lirë. Metoda unike e mësimdhënies fokusohet në zhvillimin individual të çdo nxënësi gjë që nxit progresin e nxënësve, stimulon mendimin kritik, komunikimin efektiv dhe përgatit qytetarë globalë. Numri i vogël i nxënësve në klasë ndihmon mësuesin të ofrojë mbështetje individuale për të zhvilluar potencialin akademik të nxënësve. Kurset zhvillohen në nivele të ndryshme, përfshirë përgatitjen për kolegj dhe për provimet SAT, TOEFL etj. Studentët takohen çdo ditë me këshilltarët e tyre, të cilët i udhëzojnë ata mbi përgatitjen akademike dhe çdo gjë tjetër që ata kanë nevojë. Nxënësit takohen gjithashtu rregullisht me zyrën e karrierës, e cila i mbështet ata në proçesin e aplikimit në universitet dhe i ndihmon në zgjedhjen e universiteteve të duhura. CATS ofron “një shtëpi larg nga shtëpia”, duke vendosur sigurinë, mirëqënien dhe lumturinë e studentit në thelbin e programeve akademike dhe ekstrakurikulare.
Diploma e shkollës së mesme
Viti 9-12 (14 -17 vjeç)
Studentët studiojnë lëndë të përgjithshme në fusha të ndryshme të shkencave shoqërore (histori), anglisht (letërsi, gramatikë, shkrim), anglisht si gjuhë e huaj (ESL), matematikë (algjebër, gjeometri, trigonometri), shkencat natyrore (biologji, kimi, fizikë), gjuhë të huaja, arte të bukura. Kolegji ofron edhe programin CIGB (Instituti I Cats për Global Business), ku nxënësit marrin njohuri teorike dhe praktike në fushën e ekonomisë dhe sipërmarrjes. Programi përfshin lëndë shtesë, zgjedhja e të cilave varet nga dega që do të zgjedhin nxënësit në universitet. Ata mund të zgjedhin mes 40 lëndëve: vizatimi teknik, histori të avancuar avancuar, histori arti, shkrim kreativ, makro ose mikro ekonomi, robotikë, komunikim professional etj.
Scholars
Ky program është dizenjuar për nxënës shumë të përgatitur dhe të motivuar të cilët marrin njohuri dhe kualifikime shtesë, të cilat janë kusht për aplikim në universitetet më të mira. Çdo muaj organizohen konferenca, seminare apo që drejtohen nga emra të shquar në fushat e shkencës, historisë, politikës dhe arteve.
Programe afatshkurtra
CATS ofron programe afatshkurtra brenda një periudhe studimi ku nxënësit bëjnë anglishte intensive, njihen me terminologjinë e lëndës dhe marrin pjesë aktive në aktivitetet jashtëshkollore ku aintegrohen me nxënës të tjerë. Akomodimi bëhet në konvikt ose në familje pritëse.
Advanced Placement (AP)
Advanced Placement janë kurse që përgatisin studentët për pranimin në universitete. Shumica e universiteteve amerikane marrin në konsideratë rezultatet e AP në procesin e pranimit. CATS ofron AP në Biologji, Matematikë, Kimi, Gjuhë Kineze, Anglisht, Frëngjisht, Makro dhe Mikroekonomi, Muzikë, Fizikë, Mekanikë, Spanjisht, Statistikë, Histori e SHBA-së.
Aktivitete jashtëshkollore
Klubet e interesit, sportet dhe ekskursionet e fundjavës janë një pjesë e rëndësishme e jetës në Akademinë CATS. Nxënësit pasurojnë kulturën e tyre dhe marrin pjesë në klube të ndryshme si fotografia, kërcimi, debate, matematikë, filma, modë, mësime në muzikë, kulinari, etj. Shkolla ka një bazë të shkëlqyer sportive. Ju mund të praktikoni volejboll, basketboll, boks, çiklizëm, not, tenis, futboll, boks, vallëzim, golf, etj.
Akomodimi
Konvikti ndodhet në kampusin e shkollës. Ai është rinovuar dhe modernizuar plotësisht në 2016. Akomodimi bëhet në dhoma të mirë mobiluara me tualet dhe me dhoma me pamje të mrekullueshme të kampusit. Kampusi ka Wi-Fi.