Cambridge International School CIS


Në 1976, të frymëzuar nga rëndësia për të krijuar një ambient sa më të ngrohtë dhe mësimdhënie në klasa të vogla, Jill Sturdy themeloi një shkollë vetëm me 11 fëmijë dhe 2 klasa. Më vonë drejtori i shkollës hapi Holme Court School në Bedfordshire, e specializuar për fëmijët me problemet e disleksisë. Holme Court është si-motra e Cambridge International School, e hapur nga dy fëmijët e Znj. Sturdy, Dr. Daniel Sturdy dhe Dr. Harriet Sturdy. Të inspiruar nga institucioni i mamasë së tyre dhe duke besuar në të mësuarin progresiv në klasa të vogla në numëer, të mësuarit e fëmijëve për të qënë të pavarur, atomsfera e ngorhtë – ata ndërtuan shkollën e parë dhe të vet,me ndërkombëtare  në Cambridge për të ofruar mësimdhënie stimuluese, diversitet vlerash dhe të zhvilluarit të forcës dhe karakterit të çdo individi në një ambient inkurajues, mbështetës dhe familjar.

Cambridge International School tashmë është e përbërë nga nxënës dhe staf nga mbarë bota. CIS ofron një ambient stimulus dhe të kënaqshëm për tu arsimuar për më shumë se 300 fëmijë të moshave 3-16 vjeç në një mjedis vërte të ndyshëm arsimor. Ne 2015 CIS u bë pjesë e partneritetit nërkombëtar të shkollave “International Schools Partnership, ISP”. Tek një shkollë e ISP fëmijët tuaj do të kenë mundësinë të zhvillojnë aftësitë dhe të krijojnë vetëbesim.