Call us
00355 422 52 065

Amadeus International School Vienna

Vienna International School eshte nje organizate jo-fitimprurese e cila eshte lokalizuar ne Viene, Austri. Ka qene shkolle per te strehuar femijet e punonjesve te Kombeve te Bashkuara kur diplomatet e (OKB) vendosen te hapin nje nga zyrat e tyre ne Viene. Rreth 50% e nxenesve jane femije te punonjesve te OKB-se te cilet marin perfitime studimi, ndersa shumica e studenteve te mbetur jane kryesisht femije te personelit te amasades dhe kompanise. Regjistrimet ne shkolle arrijne nje shifer prej 1400 studente qe nga arsimi parashkollor deri tek femijet e klases se 12-te.

 

Shkolla eshte e ndare ne tre krahe. Nje zone kryesore dhe dytesore, nje krahe administrativ dhe nje ndertese per parashkolloret Shkolla gjithashtu ka nje siperfaqe ekologjike natyrore. Facilitetet perfshijne: 5 palestra, 1 Teater (The William Kirk Theatre), 2 Biblioteka te pajisura mire, laboratore numerike te shumta si dhe nje rrjet Wi-Fi per te suportuar punet e bera ne lap top nga studentet e shkolles se mesme. Facilitetet jashte kampusit perfshijne: fushe artificiale, 2 fusha bari, i fushe te madhe te shtruar, 380 metra rruge atletike, 3 kende lojrash.