Call us
00355 422 52 065

ABBEY DLD Group of Colleges

Abbey DLD Group of Colleges perfshin tre kolegje elite Cembridge, Londer dhe Manchester, qe ofrojne edukim te cilesise se larte per pranimin ne specializimet me te kerkuara ne universitetet me te mira britanike. Te gjitha shkollat kane metodologji te perbashket dhe zbatojne te njejtat menyra arsimimi per te arritur qellimin kryesor, i cili eshte zgjedhja e programit te studimit me te pershtatshem per arritjen e rezultateve akademike te shkelqyera. Kjo gje realizohet nepermjet metodave te reja te edukimit, pra duke u fokusuar ne nevojat individuale te cdo nxenesi.

Ne Abbey DLD  mesimi zhvillohet ne grupe te vogla e vazhdimisht zhvillohen teste per vlersimin e nxenesve, ndersa disa prej profesoreve jane dhe anetare te komisionit te vlersimit kombetar. Cdo vit nxenesit arrijne rezultate te shkelqyera ne provimet kombetare A-Levels, ndersa 37% e nxenesve marrin nota maksimale A dhe A*. Me shume se 70% e nxenesve te huaj qe kane dhene provimet e programit per pergatitje ne biznes jane pranuar nga universitetet e deshiruara.