Call us
00355 422 52 065

ABBEY DLD Group of Colleges

➽ ABBEY DLD GROUP OF COLLEGES

 

Abbey DLD Group përfshin pesë shkolla të mesme private, nga më elitare në Cambridge, Londër dhe Manchester, të cilat ofrojnë cilësinë më të lartë të mësimdhënies duke iu mundësuar në të ardhmen pranimin në universitetet më të mira Britanike. Të gjitha shkollat kanë një metodologji të përbashkët që zhvillojnë të njëjtat mënyra arsimimi për të arritur qëllimin kryesor, i cili është zgjedhja e programit të studimit më të përshtatshëm për arritjen e rezultateve akademike më të shkëlqyera. Kjo gjë realizohet nëpërmjet metodave të reja të arsimimit, duke u fokusuar në nevojat individuale të çdo nxënësi. Mësimi zhvillohet në grupe të vogla, vazhdimisht nxënësit testohen për të parë arritjen e tyre dhe për tu dhënë vlerësimin e merituar, ndërsa disa prej anëtarëve të stafit pedagogjik, janë edhe anëtarë të “Komisionit të Vlerësimit Kombëtar” në Britani. Çdo vit nxënësit arrijnë rezultate të shkëlqyera në provimet kombëtare A-Levels, ndërsa 37% e nxënësve marrin nota maksimale A dhe A*. Më shumë se 70% e nxënësve të huaj që kanë dhënë provimet e programit për përgatitje në biznes, të cilët janë pranuar nga universitetet më të mira.
➤ Programe Akademike

✢ IGCSE (14+ vjeç)

Ky program intensiv një vjeçar është i projektuar për nxënësit e huaj që dëshirojnë të vazhdojnë studimet e shkollës së mesme në Britaninë e Madhe dhe për të gjithë ata nxënës që dëshirojnë të përgatiten për programin International Foundation Programme për pranim direkt në universitet. Nxënësit studiojnë shtatë ose tetë lëndë me zgjedhje, duke pasur mundësi zgjedhjeje nga një numër i madh lëndësh.

✢ A-levels (16+ vjec)

Programi është i përshtatshëm për nxënësit që dëshirojnë të kenë një kualifikim në rang ndërkombëtare, të cilët janë të gatshëm të mësojnë në universitetet me të mira dhe duan të kenë një përgatitje specifike për provimet e Oxbridge dhe në fakultetet e mjekësisë. Programi standart ka një kohëzgjatje dy vjeçare. Nxënësit fillojnë studimet në muajin shtator dhe zgjedhin 3 ose 4 lëndë, në varësi të degës që dëshirojnë të aplikojnë në universitet, duke dhënë shtesë provimin IELTS për përcaktimin e nivelit të gjuhës angleze.

✢ A-levels i përshpejtuar

Ofrohet dhe një program intensiv A-levels prej 18 muajsh, që fillon në janar. Ky program i propozohet nxënësve me rezultate akademike shumë të mira. Ne tre semestrat e para, programi zhvillon një hyrje të përshpejtuar të lëndëve që do të studiohen.

✢ International Foundation Programme

(min 17 vjeç)

Ky program një vjecar është një alternative e A-levels që ofron përgatitje për pranimin direkt në disa universitete angleze. Programi fillon në shtator, ndërsa në Manchester mund të fillohet dhe në janar. Kurset janë të organizuara si module, në mënyrë të detyrueshme mësohet gjuha angleze akademike për dhënien e provimit IELTS. Mësohet matematikë, teknologji informatike. Zhvillohen dhe vlerësohen aftësitë e punës në grup me projekte dhe prezentime të caktuara. Zgjidhen lëndë të rëndësishme për fushën profesionale si: biznes, ekonomi dhe kontabilitet (në të gjitha shkollat), inxhinieri (në Manchester), muzike dhe art (në DLD College Londër).

✢ Gjuha angleze si gjuhë e huaj (EFL)

Qëllimi i këtij kursi është që të përmirësojë aftësitë gjuhësore dhe aftësitë gramatikore. Nxënësit përgatiten për provimin e IELTS. Kursi zhvillohet në Manchester dhe DLD College Londër.
➤ Akomodim
Të gjitha shkollat ofrojnë mundësi të ndryshme akomodimi si familje mikpritëseose konvikte. Ushqimi dhe vaktet kryesore varen nga lloji i akomodimit të zgjedhur.
➤ Bursa studimi
Shkolla jep bursa të cilat përfshijnë një pjesë të taksës së shkollimit të nxënësve me një nivel të lartë të gjuhës angleze dhe me rezultate të shkelqyera akademike. Vlera e bursës vendoset nga drejtoria e shkollës ne varësi të rezultateve akademike të çdo aplikanti. Kandidatët do të zgjidhen në varësi të kritereve të mëposhtme:
Për vitin e parë të studimit
✦ Nivel i avancuar i gjuhës angleze, IELTS 6. 5 pikë ose një rezultat ekuivalent. Një prej testeve për përcaktimin e nivelit gjuhësorë, do të jepet në zyrën e Integral.
✦ Mesatarja e notave në dy vitet e fundit të studimit, të lëndëve të zgjedhura për programin A-levels- minimumi 9.
✦ Dhënia e nje testi matematike dhe ese rreth një teme të caktuar.
✦ Intervistë nëpërmjet telefonit ose Skype, në të cilën do të vlerësohet rrjedhshmëria e të folurit.
Për vitin e dytë të studimit:
✦ Kandidatët duhet të kenë një rezultat të provimit të IELTS, minimumi 7. 0 pikë, gjithashtu edhe ne seksionin e gramatikës duhet minimalisht rezulatati 7. 0 pikë.
✦ Rezultate të mira akademike për vitin e parë të studimit.

➊ Abbey College Cambridge

Abbey College Cambridge ndodhet vetëm 10 minuta larg nga universiteti Cambridge. Shkolla është themeluar në vitin 1994 dhe stafi pedagogjik është nga më të mirët në vend. Shkolla organizon vizita të rregullta në universitetin e Cambridge, ku nxënësit marrin pjesë në orët e praktikës në laboratorët e universitetit. Ndërtesa e shkollës është vazhdimisht në zgjerim dhe sot aty ndodhen 28 klasa, gjashtë laboratorë të specializuara, dy qëndra informatike, sallë leximi për përgatitje individuale dhe dhomë të përbashkët. Nxënësit në Abbey College Cambridge kanë pasur rezultate të shkëlqyera në A-level me 30% A*, 63% A*/A dhe 83% A*/A/B në vitin 2017.

➋ Abbey College Manchester

Abbey College Manchester është një nga shkollat e mesme më të rëndësishme, e cila që prej vitit 1990 ofron përgatitje të shkëlqyer për GCSE dhe A-levels, si dhe Foundation Programe në biznes dhe inxhinieri. Shkolla ka tre seksione kryesore: matematikë dhe shkenca të natyrës, shkenca shoqërore dhe art, gjuhë moderne dhe arsimim ndërkombëtare. Abbey College Manchester është i vendosur në qëndër të qytetit, pranë katedrales. Kampusi modern përfshin 25 salla, tre laboratore të shkencave moderne, studio arti dhe mass-media, qëndër informatike. Për të tretin vit radhazi rezultatet e provimit A-Level kanë qenë fantastike, – 8% e provimeve të marra shënojnë A * ose A, 37% e provimeve të marra shënojnë A *, A ose B dhe 63% e provimeve të marra shënojnë C*.

➌ Abbey College London

Kolegji i vjetër, DLD-së është themeluar në vitin 1931. Pas 10 vitesh vendodhjeje në Marylebone, kolegji ëshë bashkuar me shkollën e tij më të re Abbey College dhe në vitin 2015, u zhvendosën në një prej ndërtesave në qendër të Londrës, me pamje mbi lumin Tamis dhe pamje nga Parlamenti. Me mësimdhënie të lartë akademike dhe akomodim të studentëve në qendër të qytetit, DLD-College London është një kampus vërtetë unik. Ndërtesa përfshinë: 220 dhoma gjumi brenda kolegjit. Restorant, duke përfshirë një ekskluzivitet si Starbucks, 6 laboratore, një sallë për artet kreative dhe mediat, klasa e artit, fotografisë, dramë, muzikë dhe medias, duke përfshirë një teatër me përmasa për 100 spektatorë, gati 40 dhoma studimi, bibliotekë e hapur, pishinë dhe ambjente të tjera për përdorim të përbashkët.