RTU University – The building with Four Walls And Tomorrow Inside! | Integral

RTU University – The building with Four Walls And Tomorrow Inside!

14.06.2018

A doni arsimim ekonomik dhe profesional? Ne kemi universitetin e duhur për ju!

Arsimi letonez është i arritshëm për studentët ndërkombëtarë për shkak të tarifave të shkollimit të përballueshme dhe kostove të moderuara të jetesës. Tarifat e shkollimit dhe shpenzimet e tjera për ata që studiojnë në Letoni janë të ulëta në krahasim me shumicën e vendeve të tjera evropiane.
RTU është një universitet modern i njohur ndërkombëtarisht. Është i vetmi universitet politeknik në Letoni dhe universiteti më i madh në vend – ai edukon dhe trajnon pothuajse 15 mijë studentë.
Fokusi në bërjen e një universiteti të gjenerates se tretë ,që jo vetëm siguron arsimim me cilësi të lartë, por gjithashtu kryen kërkime të avancuara dhe siguron inovacionin dhe transferimin e teknologjisë, duke zbatuar praktikisht zbulimet shkencore. Në nëntë fakultetet e RTU-së është e mundur të sigurohet arsim i cilësisë së lartë jo vetëm në inxhinieri, por edhe në shkencat shoqërore dhe humane.
Programet e studimeve të implementuara nga RTU janë vlerësuar pozitivisht nga ekspertë ndërkombëtarë dhe janë të akredituar zyrtarisht. RTU po zhvillon vazhdimisht infrastrukturën e saj duke ndërtuar një kampus në ishullin Ķīpsala. Me përfundimin, kampusi do të jetë qendra më e avancuar e studimeve inxhinierike në Rajonin Baltik.

Na kontaktoni ose na vizitoni dhe zbuloni sa shumë ju mund të përfitoni nga kjo!