MBA - Diploma më e kërkuar në botë për menaxhim biznesi

06.04.2021

Eventi Virtual – “HULT Business School” 28 Prill, ora 15:00 – 18:00


Shpesh dëgjojmë se si një diplomë MBA ka të ngjarë të jetë një nga investimet më fitimprurëse që do të bëni në jetën tuaj.  Është shkolla që do t’u mundësonte profesionistëve të rrisin mundësitë e tyre të karrierës, të marrin kompensim të shtuar dhe ngritje në punë, të sigurojnë aftësitë dhe njohuritë e nevojshme për të filluar një biznes të ri dhe të plotësojnë kërkesat e shumë punëdhënësve për një diplomë MBA për disa pozicione drejtuese ose udhëheqëse.

Pra, në fund të fundit, është një trend apo një kthim i vërtetë i investimeve? Le të shohim se për çfarë përfaqëson në të vërtetë, cili është qëllimi prapa tij dhe për kë është?

Një MBA ose “Master në Administrimin e Biznesit” është një diplomë profesionale pasuniversitare e njohur ndërkombëtarisht e krijuar për të zhvilluar aftësitë e kërkuara për karrierën në biznes dhe menaxhim. Kjo degë konsiderohet gjerësisht thelbësore për ata që synojnë postet e larta të menaxhimit të nivelit C. Në zemër të saj, një MBA ka të bëjë me menaxhimin e përgjithshëm. MBA është një diplomë Master në teorinë dhe praktikën e menaxhimit të biznesit. Është një studim i gjerë i të gjitha aspekteve kryesore të menaxhimit dhe zbatimit të biznesit dhe parimeve të menaxhimit.

Kurrikula përfshin kurse në studime thelbësore të tilla si kontabiliteti, financa, marketingu, burimet njerëzore, menaxhimi i përgjithshëm, operacionet financiare, strategjia, lidershipi, negociatat dhe kurse të përzgjedhura që bazohen në bazat, duke i lejuar studentët të thellojnë njohuritë dhe aftësitë e tyre në fushat përkatëse për qëllimet dhe ambiciet personale në karrierë. Programet e specializuara MBA kanë fituar popullaritet në vitet e fundit. Ndryshe nga MBA-të e përgjithshme ose programet jo të specializuara, ato ofrojnë njohuri të veçanta në një fushë të veçantë, duke u mundësuar studentëve të thellojnë ekspertizën e tyre në një fushë të veçantë biznesi ose në një degë të shkencës. Programi i specializuar MBA ofron një diplomë me fokus në një fushë të veçantë të biznesit si pasuri të paluajtshme, marketing, menaxhim i zinxhirit të furnizimit, kujdes shëndetësor, menaxhim investimesh, etj. Këto programe përgatisin profesionistë kompetentë, të gatshëm për vendin e punës, me njohuri dhe aftësi të përshtatura për nevojat e një industrie të veçantë.

HULT Business School

Ndërsa diplomat MBA ofrojnë një rrugë drejt një page më të lartë, perspektiva më të mira për karrierën dhe mundësia për të lëvizur duke marrë një formë nga një shkollë e lartë biznesi mund të jetë shpenzim i konsiderueshëm për të diplomuarit e fundit dhe një kohë e konsiderueshme jashtë fuqisë punëtore për profesionistët e karrierës së hershme. Bëhet pyetja, a ia vlen të investosh për një MBA? Përgjigja – PO, nëse zgjidhet për arsyet e duhura.

Të studiosh një program MBA ia vlen absolutisht shpenzimi, koha dhe përpjekja kur i diplomuari planifikon të punojë në një fushë të lidhur me biznesin, në menaxhim ose si themelues i një kompanie. Gjithashtu nëse punojnë në industri të tjera nëse ato janë ose kanë për qëllim menaxhimin ose rolin udhëheqës.

Programet MBA kanë treguar se kanë një kthim dukshëm të lartë të investimeve 3-5 vjet pas diplomimit. Kompanitë e mëdha kanë më shumë gjasa të punësojnë të diplomuar në MBA në krahasim me kompanitë e vogla dhe ekziston një kërkesë e vazhdueshme për të diplomuarit e saj.

Nga një perspektivë personale ndjekja e një diplome MBA rrit besimin tuaj.

Programi ndihmon për të pasur aftësi më të mira ndërpersonale dhe prezantuese duke rritur aftësitë e komunikimit. Jo vetëm që do t’ju mundësonte të fitoni njohuri, por gjithashtu jep aftësi praktike. Me njohuritë e lëndës dhe aftësitë praktike, një MBA ndihmon në zhvillimin e përgjithshëm të personalitetit.

Më në fund, marrja e një Masteri në Administrimin e Biznesit rrit potencialin tuaj për të fituar në jetë. Është një investim afatgjatë dhe kështu investimi në veten tuaj tani do të japë përfitime në të ardhmen.

Elon Musk, Michael Bloomberg, Phil Knight, Scott McNealy, Frank Batten – padyshim janë emra që i njihni, por çfarë kanë të përbashkët të gjithë?

  1. a) Pasuri të jashtëzakonshme
  2. b) Një zë me ndikim
  3. c) Një MBA

Ndoshta nuk keni qenë në dijeni se disa nga biznesmenët bashkëkohorë shumë të spikatur dhe të suksesshëm në botë kanë diploma MBA.

Nuk jeni frymëzuar akoma? Nëse qëllimi juaj është të gjeni një kompani kuptimplotë që do t’ju ofrojë mundësi të reja dhe më të mira karriere dhe do t’ju bëjë me ndikim si këta të diplomuar në MBA, atëherë një diplomë MBA ia vlen të merret parasysh.

Për shumë informacion rreth MBA dhe HULT Business School merrni pjesë eventin virtual më 28 Prill ora 15:00 – 18:00

Regjistrohuni këtu FALAS!

Etiketa:
universitete

Rezervoni një konsulencë

Hapi 1 nga 3

ABONOHUNI PËR LAJMËRIME DHE OFERTA AKTUALE

Merrni informacionin aktual nga Integral

Ju lutemi zgjidhni për cilat programe dëshironi të merrni lajme dhe oferta:

pages.front.server_error_title pages.front.server_error_message