Keni mbaruar studimet bachelor dhe po mendoni për hapin e rradhës? Studentët shpesh preferojnë të zgjedhin një diplomë master pas përfundimit të programit bachelor jo vetëm sepse u jep atyre një njohuri të avancuar të fushës së studimit, por edhe sepse krijon më shumë mundësi punësimi. Të ndjekësh një program master në një universitet jashtë vendit mund të jetë një nga përvojat më emocionuese dhe më të këndshme. Përfitimet e një programi masterr jashtë vendit janë të panumërta.

Master jashtë vendit - Çojeni karrierën tuaj në nivelin tjetër!

Gjithnjë e më shumë, punëdhënësit po kërkojnë të rekrutojnë studentë me një pikëpamje ndërkombëtare, të cilët janë të hapur ndaj kulturave të tjera dhe kanë aftësi për të punuar me kolegë, palë të interesuara dhe klientë nga e gjithë bota.

5 arsye përse të zgjidhni një program master jashtë vendit:

 • Fitoni një perspektivë ndërkombëtare
 • Përjetoni metoda të reja të mësimdhënies
 • Fitoni përvojë pune në një vend të ri
 • Përmirësoni aftësitë tuaja gjuhësore
 • Eksploroni një vend të ri

Programet master jashtë vendit klasifikohen sipas fushës së studimit

 • Master of Science Degree (B.Sc.)- Diplomë Masteri në Shkencë, Teknologji, IT, Mekanikë, Ekonomi dhe Financë
 • Master of Engineering (B.Eng or LLB)-Disa vende dallojnë gradën Bachelor të Shkencave në inxhinieri në këtë mënyrë.
 • Master of Arts degree (BA) - Diplomë Bachelor në Shkencat Sociale: histori, shkencë politike, sociologji, psikologji.
 • Master of Laws degree (LL.M.) - Diplomë Bachelor në Drejtësi.
 • Master of Civil Law (B.CL)- Diplomë Bachelor në të Drejtën Civile.
 • Master of Business Administration (MBA) - Master i diplomës së administrimit të biznesit.
 • Master of Medicine and Surgery (MBBS, MBBCh)- Diplomë e studimeve të integruara themelore dhe master në mjekësi dhe kirurgji.

Universitetet më të mira për Programet Master

Mundësitë janë të shumta ku ju mund të zgjidhni midis studimeve master në Europe ose në Amerikë. Shumë universitete në Europë ofrojne programe master ne gjuhën angleze. Në Europë vendet që dallohen për cilësinë e lartë të arsimit janë: Britania e Madhe, Hollanda, Gjermania, Italia, Spanja, Belgjika, Suedia, Zvicra, Austria etj. Të gjitha këto shtete ofrojneë kushte shumë të favorshme për pranimin e studentëve ndërkombëtare.

Më poshtë mund të gjeni profilet e disa prej universiteteve më të mira në botë qe ofrojnë programet master të siperpërmendura. Programet që këto universitete ofrojnë janë të larmishme dhe cdo student mund të gjejë degën e duhur për të.

Bursa për Master jashtë vendit

Studimi jashtë vendit është një ide tërheqëse për të gjithë, por për ta bërë realitet, ju duhet të planifikoni gjate per te. Një nga çështjet më të rëndësishme për t'u marrë parasysh kur vendosni të studioni jashtë vendit janë te ardhurat financiare. Eshtë e nevojshme të informoheni mirë dhe të njiheni me të gjitha detyrimet dhe mundësitë që vendet dhe universitete te caktuara ofrojne.

Disa nga bursat më popullore për studimet master:

 • Chevening Scholarship British government
 • Scholarship Švedskog Instituta
 • Fulbright Scholarship to The US Embassy
 • DAAD Scholarships For Studies in Germany
 • OeAD Scholarships For studies in Austria
 • French & Italian National Scholarships
 • Stipendium Hungaricum, Hungary

Për më shumë informacion rreth bursave master në Europë, Amerikë dhe Angli: kliko këtu

*Bursat jepen në bazë merite

Destinacionet më të kërkuara për studime master

Anglia është destinacioni më i kërkuar nga studentet shqiptarë për sa i përket studimeve master jashtë vendit. Mbretëria e Bashkuar ka disa nga universitetet më prestigjioze në botë.

Hollanda njihet për sistemin arsimor inovativ dhe tepër modern. Shumë universitete Hollandeze janë të rankuara midis universiteteve më të mira në botë

*Për më shumë informacion rreth destinacioneve më të kërkuara për studime master jashtë vendit: kliko këtu

Informacione të tjera që duhet të dini

Njohja e diplomës

Të gjitha diplomat e studimeve Bachelor të lëshuara nga institucionet arsimore në vend, të akredituara nga Ministria e Arsimit janë të vlefshme për studime master jashtë vendit. Numri minimal i krediteve ECTS që kërkohen për pranimin në nje program master jashtë vendit është 180. Përjashtim mund të jenë diploma të caktuara të studimeve profesionale të lëshuara nga kolegje të caktuara private, dhe vetëm për disa vende (p.sh. Gjermani).

Kohëzgjatja e studimeve Master

Në varësi të vendit dhe sistemit arsimor, programet master jashtë vendit mund të zgjasin nga 1 deri në 2.5 vjet. Programet njëvjeçare master janë të përshtatshëm për studentë që dëshirojnë të marrin specializimin e nevojshëm për tregun e punës. Programet 1 vjecare master ofrohen në shtete si Italia, Hollanda, Suedia, dhe shumë rrallë në Gjermania (në universitetet shtetërore), ndërsa universitetet private në të gjithë botën ofrojnë programe master me kohëzgjatje të ndryshme. Master kërkimorë, d.m.th., master të cilët synojnë të fitojnë njohuri më të thella akademike në një fushë të caktuar dhe motivimin e studentit për t'u profilizuar më shumë për punë kërkimore që zgjasin 2 vite.

Provimi hyrës

Për pothuajse 90% të programeve master jashtë vendit nuk është e nevojshme të bëni provimin pranues, por përzgjedhja e kandidatëve bëhet në bazë të rezultateve nga studimet Bachelor, përvoja profesionale, aktivitetet jashtëshkollore, rezultatet në testin e gjuhës, etj. Përjashtim janë programet master në menaxhim, financë dhe bankë. Për disa programe kërkohen testet GRE ose GMAT.

Kur duhet te filloni me përgatitjet?

Procedura standarde për përgatitjen dhe aplikimin në një program master jashtë vendit, rekomandohet te nisë në vitin e fundit të studimeve bachelor. Aplikimi bëhet me konfirmim nga fakulteti nëse ju jeni student me kohë të plotë dhe me notat që keni marrë deri më tani. Nëse jeni të interesuar për bursa, është thelbësore që të filloni të përgatiteni të paktën një vit para, sepse afatet e aplikimit për bursa shpesh fillojne më përpara se aplikimet në universitet.

Përse ju nevojitet eksperienca e konsulentëve tanë?

Konsulentët tanë do t'ju ndihmojnë të bëni zgjedhjen më të mirë për vendin, universitetin dhe degën që dëshironi. Integral do të ndjekë hap pas hapi të gjithë procesin e përzgjedhjes, aplikimit dhe pranimit në universitetin që ju dëshironi.

Hapat e një aplikimi të suksesshëm!

Hapi 1

Konsulenca në zyren e Integral

Hapi 2

Zgjedhja e universitetit dhe programit studimor

 Hapi 3

Aplikimet dhe pranimi në universitetin e dëshiruar 

Hapi 4

Aplikimi për vizë studentore

Hapi 5

Nisja e studimeve

Studime Master

✉:xhensila@integral.al  

☎ : +355 69 40 40 901

✉:anka@integral.al  

☎ : +355 69 80 40 601